Lesy ČR s.p.: Lesy ČR hodnotí nabídky do tendru na lesnické činnosti od roku 2015 (předběžné souhrnné informace)

Lesy České republiky, s. p., v těchto dnech vyhodnocují podané nabídky v rámci otevřeného zadávacího řízení na zadání veřejné zakázky „Provádění lesnických činností s prodejem dříví „při pni“ – 2015+“. Tendru na zajištění lesnických činností na 27 smluvních územních jednotkách (SÚJ) se účastní celkem 33 firem, které dohromady podaly 235 nabídek. V tomto daném případě jde o komplexní zakázku zahrnující pěstební práce, těžbu a prodej dřeva s dobou platnosti pěti let, konkrétně období od 1. 1. 2015 do 31. 12. 2019. Zadávací řízení probíhá plně v souladu se zákonem o veřejných zakázkách. Nabídky nyní zkoumají hodnotící komise, které během několika týdnů rozhodnou o vítězích. Otevírání obálek s nabídkami dne 7. 10. 2014 bylo veřejné, po otevření obálky byla vždy zveřejněna i nabídková cena.

Dle předběžných výsledků na alespoň jedné SÚJ zvítězilo 12 firem, přičemž rozdíl mezi náklady na služby a cenou dříví (saldo) představuje u prvních v pořadí potenciální příjem pro Lesy ČR ve výši 954,6 milionů korun za jeden rok plnění veřejné zakázky. Konečné pořadí nabídek bude stanoveno až po provedeném posouzení a hodnocení nabídek.

„Chceme poděkovat všem uchazečům za předložení nabídek. I když v současné době probíhá jejich hodnocení, můžeme již dnes deklarovat, že v zájmu naprosté transparentnosti budeme smlouvy uzavírat výhradně s uchazeči, kteří se umístí na prvních místech,“ říká generální ředitel Lesů ČR Daniel Szórád.

PŘEDBĚŽNÉ VÝSLEDKY PŘED POSOUZENÍM A HODNOCENÍM NABÍDEK:
(po otevření obálek dne 7. 10. 2014)

– nabídky podalo 33 uchazečů
–  celkem bylo podáno 235 nabídek
– na 1. místě se umístilo 12 uchazečů
–  průměrný počet nabídek na 1 SÚJ je 8,7 nabídky
–  roční saldo činí 954,6 milionu Kč

„Jak jsem již řekl, probíhá v současné době posouzení a hodnocení nabídek, na základě výsledků hodnocení bude rozhodnuto o výběru nejvhodnější nabídky pro každou z 27 částí veřejné zakázky. Po uplynutí lhůty pro podání námitek proti rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky a po vypořádání případných námitek vyzvou Lesy ČR vítězné uchazeče k uzavření smluv. Naším cílem je smlouvy uzavírat postupně tak, aby práce v jednotlivých lokalitách začaly hned 1. ledna 2015,“ uvádí Daniel Szórád.

V případě, že na některou z částí veřejné zakázky nebude smlouva uzavřena, vyhlásí Lesy ČR na dané SÚJ neprodleně jednací řízení bez uveřejnění, které zajistí provedení nezbytně nutných lesnických činností spojených s plněním zákonných povinností do doby uzavření smluvního vztahu v otevřeném zadávacím řízení. „Současně s jednacím řízením bez uveřejnění okamžitě vyhlásíme na příslušné části veřejné zakázky otevřené zadávací řízení s tím, že smlouvy v něm uzavřené budou platit až do konce roku 2019,“ doplňuje Daniel Szórád.

Lesy ČR v roce 2014 prodávají 76 % dříví prostřednictvím komplexních lesnických zakázek, zhruba 6 % v podobě hotových sortimentů z přímo řízených lesních závodů a 15 % skrze elektronické či prezenční aukce na stojato. „V zájmu stability bychom neradi tento poměr nějak dramaticky měnili. Do budoucna uvažujeme o stavu, kdy bude cca 70 % dříví prodáváno prostřednictvím komplexních lesnických zakázek, 5 % v podobě hotových sortimentů z přímo řízených lesních závodů a přibližně 25 % formou elektronických nebo prezenčních aukcí,“ vysvětluje Daniel Szórád.

Přehled nabídkových cen k předmětné veřejné zakázce je zveřejněn na internetových stránkách Lesů ČR.

Zdroj: Z. Boublík, tiskový mluvčí Lesů ČR, s. p., 16. října 2014