Lesy ČR rozvíjejí spolupráci s Českým svazem ochránců přírody v ochraně kriticky ohroženého druhu rostliny – zvonovce liliolistého

Zvonovec liliolistý (Adenophora liliifolia) je vzácná lesní bylina rostoucí jenom na několika málo místech v České republice. Jedním z těchto míst je pohoří Džbán na pomezí Kladenska, Lounska a Rakovnicka. Lesy ČR i proto již několikátým rokem spolupracují s dobrovolníky z Českého svazu ochránců přírody (ČSOP) Silvatica na vyhledávání a ochraně zvonovce a dalších zvláště chráněných rostlin ve Džbánu.

Jedním ze zdejších pokladů je zvonovec liliolistý, kriticky ohrožený druh české flóry a současně druh chráněný v rámci celé Evropské unie. Ještě před 15 lety byl v celém Džbánu považován za vyhynulý. První tři rostliny zvonovce byly znovu nalezeny až teprve na základě společného projektu Lesů ČR a ČSOP v roce 2005. Od té doby se jejich počet postupně rozrůstá.

Mezi evropsky významnými druhy je ochrana zvonovce považována za jednu z nejkomplikovanějších. Už samotné hledání tohoto druhu je poměrně obtížné. Je totiž velmi intenzivně spásán zvěří. Proto se zde jako účinné opatření prokázalo oplocení míst jeho výskytu. Celkem je zde v současnosti známo na tři desítky rostlin. Oplocení v letošním roce nově zjištěných rostlin se připravuje. Díky Lesům ČR tak dochází k  účinné ochraně druhu považovaného dříve v oblasti za vyhynulý.

Spolupráce mezi Lesy ČR a ČSOP letos probíhá již 14. rokem. Uskutečňuje se jak na poli praktické ochrany přírody, tak na poli ekologické výchovy. Spolupráce lesníků a ochranářů na konkrétních lokalitách a projektech se však datuje již od vzniku ČSOP v roce 1979.

Zdroj: Z. Boublík, tiskový mluvčí Lesů ČR, s. p., 3. srpna 2012