Lesy ČR pokračují v rekordním hospodaření – HV za leden až srpen 4,3 miliardy

Hospodářský výsledek podniku Lesy ČR za osm měsíců letošního roku je 4,3 miliardy Kč, což je vyšší HV než za celý loňský rok. Výrazná většina hrubého zisku je z hlavní činností podniku. Nadále se tak plní předpoklad managementu Lesů ČR, že podnik má potenciál dosahovat trvale kvalitních hospodářských výsledků v řádech několika miliard korun ročně.

Mezi hlavní důvody pokračujícího úspěšného hospodaření podniku se řadí především přechod na ekonomicky výhodnější model hospodaření „při pni“ u lesních správ a vytvoření soutěžního a spravedlivého prostředí pro účastníky tendrů na lesnické práce. „Díky správně nastaveným parametrům tendrů na lesnické práce pro letošní rok a zájmu o zakázku nabízejí účastníci tendrů Lesům ČR výhodnější nabídkové ceny nejen za služby, ale také za prodej dříví. Těžba dřeva přitom zůstala na srovnatelné úrovni s minulými roky. V historii Lesů ČR tak nejtransparentnější tendry prokázaly, že pokud státní podnik spravedlivě soutěží cenu dříví, je schopen dosahovat o řády lepších hospodářských výsledků. Úspěšný průběh letošních tendrů je jasným důkazem, že současný model hospodaření Lesů ČR je nastaven správně a plně v souladu s tržními podmínkami,“ zdůrazňuje Ing. Svatopluk Sýkora, generální ředitel podniku.

Nemalý podíl na dosahování kvalitních hospodářských výsledků má také uskutečněný restrukturalizační program, který v sobě zahrnoval soubor opatření ke zvýšení efektivnosti podniku. V jeho průběhu došlo například k systémovému řízení nákladů a jejich zefektivnění nebo k optimalizaci pracovních sil. Centralizací nákupu se docílilo nižších nabídkových cen v soutěžích a k řízení nákladů přispěl centrální systém controllingu. „S celkovými výsledky restrukturalizačního programu můžeme být spokojeni, protože cíle, které jsme si před jeho zahájením vytyčili,  se nám daří dosahovat,“ dodává Ing. Svatopluk Sýkora, generální ředitel podniku.

Zdroj: Z. Boublík, tiskový mluvčí Lesů ČR, s. p., 28. září 2011