Lesy ČR podporují populace dravých ptáků

raroh velký

Podnik dnes v rámci záchranného programu vypustil čtyři rarohy velké do volné přírody. V zajetí odchovaní dravci – rarozi velcí – dnes byli vypuštěni z vypouštěcí klece umístěné přímo u budovy Ředitelství Lesů ČR v Hradci Králové a budou se tak moci začít osamostatňovat pro život v přírodě. Pracovníci Lesů ČR tak začnou další etapu v několikaměsíční intenzivní péči o mláďata tohoto kriticky ohroženého dravce.

V rámci podpory biodiverzity již od roku 1995 Lesy ČR realizují tzv. Sokolí program. Dosud bylo vypuštěno na pět desítek rarohů a sokolů. Je zřejmé, že rarozi i sokoli jsou v naší přírodě zastoupeni díky přísné ochraně a podpoře, která zahrnuje také repatriace (vypouštění) mláďat odchovaných v sokolnických odchovnách do přírody. Ochrana přírody včetně biodiverzity je součástí„Programu 2000 – zajištění cílů veřejného zájmu u Lesů České republiky“, neboť se jedná o historickou a nedílnou součást práce lesníků.

„Lesy ČR pečují nejen o lesní porosty, ale komplexně o celé lesní ekosystémy. Podpora biodiverzity, v tomto případě podpora chráněných druhů dravců, má naši prioritu. Raroh velký se v našich lesích běžně vyskytoval, ale v minulosti se jeho stavy vlivem změn v krajině kriticky snížily. Nyní se snažíme podporovat jeho zbytkovou populaci vypouštěním odchovaných jedinců do přírody,“ uvádí výrobně technický ředitel Lesů ČR Vladimír Krchov.

Vypouštění rarohů probíhá v souladu se všemi souvisejícími právními předpisy. Podnik má k dispozici veškerá nezbytná povolení.

Dnes vypouštění rarozi byli odchováni v sokolnickém chovu. Jejich čistokrevní raroží rodiče se ve voliéře o vylíhlá mláďata starali až do konce tzv. senzitivní periody, tj. období, kdy si mláďata vtisknou obraz rodičů, vzor hnízdní péče atd. Poté byli dospívající rarozi umístěni na cca 10 dní do tzv. vypouštěcí klece, kde byli až dosud dokrmováni a pozorovali okolí přes svislé dřevěné mřížky tvořící stěny klece. K jejich vypuštění byla použita stará sokolnická metoda – volný let. Po otevření klece se do ní mladí dravci mohou i v příštích dnech ze zvyku vracet pro krmení. Postupně se však natolik zdokonalí v letu a lovu, že se zcela osamostatní a odletí hledat svá nová teritoria. I přesto, že tito dravci byli odchování v zajetí, mají šanci podpořit přirozenou populaci. Podmínkou umělého odchovu jsou dva základní předpoklady. Přísně vybraní jedinci pro vypuštění musí být geneticky čistí a odchovaní svými biologickými rodiči, aby si nevytvořili vazbu na člověka. Přes veškerou snahu však lze počítat se ztrátami. „Přirozený výběr, při kterém se dospělosti dožijí jen ti nejzdatnější, nelze uměle eliminovat. Sokolníci ročně odchovají až 500 mláďat sokolů, rarohů, orlů a dalších dravců a část z nich lze pak za pomoci dalších subjektů vypustit do přírody,“ říká Petr Zvolánek, pracovník odpovědný u Lesů ČR za Sokolí program.

Raroh velký (Falco cherrug) je sokolovitý dravec vysoký asi 50 cm s rozpětím křídel okolo 130 cm. Na rozdíl od svého příbuzného sokola stěhovavého je uzpůsoben k lovu nejen letící kořisti, ale může lovit i na zemi. Dříve se vyskytoval v blízkosti kolonií syslů, kteří byli jeho přirozenou kořistí. Dnes je sysel vzácností a tak raroží potravu tvoří především ptáci. S oblibou loví také holuby, vedle hřivnáčů a doupňáků i zdivočelé holuby z městských populací. Vzácně si troufne i na zajíce. Pro svou učenlivost a udatnost je oblíbeným dravcem v sokolnictví. Navzdory tomu, že se v zajetí poměrně dobře rozmnožuje, jeho stavy v přírodě ČR stagnují na kritickém minimu pro přežití populace. Proto jsou intenzivní podpůrné zásahy včetně posilování křehké přirozené populace zcela na místě.

Zdroj: Z. Boublík, tiskový mluvčí Lesů ČR, 24. června 2011