Lesy ČR otevřely obálky s nabídkami do tendrů na lesnické činnosti od roku 2015

Nabídky do otevřeného zadávacího řízení Lesů České republiky, s. p., na zadání veřejné zakázky „Provádění lesnických činností s prodejem dříví „při pni“ – 2015+“ podalo celkem 33 firem. Veřejným otevíráním obálek s došlými nabídkami tak Lesy ČR zahájily vyhodnocování soutěže na zajištění lesnických činností na 27 smluvních územních jednotkách (SÚJ). V tomto daném případě jde o komplexní zakázku zahrnující pěstební práce, těžbu a prodej dřeva s dobou platnosti pěti let, konkrétně období od 1. 1. 2015 do 31. 12. 2019. Nyní začnou nabídky zkoumat hodnotící komise, které během několika týdnů rozhodnou o vítězích.

„Mezi zájemci se objevují jak menší až střední, tak i větší podniky. Firmy podaly celkem 235 nabídek. 4 firmy podaly nabídky na všech 27 SÚJ, některé pak třeba nabídku jen na jednu SÚJ. Průměrně na jednu SÚJ bylo podáno 8,7 nabídek,“ upřesňuje generální ředitel Lesů ČR Daniel Szórád.

Zakázka je vypsána plně v souladu se zákonem o veřejných zakázkách a dalšími souvisejícími právními předpisy. Rozhodujícím kritériem bude nabízená cena. Snahou Lesů ČR coby zadavatele je, aby práce po podepsání smluv s jednotlivými vítězi mohly začít k datu 1. ledna 2015.

Lesy ČR realizací tohoto tendru pokračují v naplňování tak zvaného senátního systému, kdy podnik každoročně soutěží jednu pětinu spravovaného území.
Lesy ČR dnes zahájily vyhodnocování ještě dalších dvou veřejných zakázek:

„Provádění pěstebních činností – rok 2015“ – vykonávání pěstebních činností na 3 SÚJ na dobu jednoho roku

– počet firem, které podaly nabídky: 13
– celkový počet podaných nabídek: 21
– počet firem, které podaly nabídky na všechny 3 SÚJ: 3
– průměrný počet nabídek na 1 SÚJ: 7

„Provádění těžebních činností s prodejem dříví „při pni“ – rok 2015“ – vykonávání těžebních činností spojených s prodejem dřeva na 3 SÚJ na dobu jednoho roku

– počet firem, které podaly nabídky: 12
– celkový počet podaných nabídek: 21
– počet firem, které podaly nabídky na všechny 3 SÚJ: 3
– průměrný počet nabídek na 1 SÚJ: 7

Zdroj: Z. Boublík, tiskový mluvčí Lesů ČR, s. p, 7. října 2014.