Lesy ČR mají zájem na funkčnosti lesnicko-dřevařského sektoru

Lesy ČR mají z důvodu plynulého zajišťování prací v lese a zásobování trhu dřívím zájem na fungování firem v lesnicko-dřevařském komplexu. Lesy ČR se již v minulosti účastnily tematických diskusí se zástupci sdružení v lesnicko-dřevařském komplexu u tzv. „kulatých stolů“, organizovaných Ministerstvem zemědělství. Předmětem těchto diskusí byly např. náměty sdružení na možné podmínky budoucích lesnických tendrů, na počty územních jednotek, na způsob indexace cen nebo na prodej dříví „nastojato“. Předložené náměty Lesy ČR vždy posoudily a případně z nich některé využily.

K dalšímu setkání generálního ředitele Lesů ČR se zástupci oborových sdružení lesnicko-dřevařského komplexu došlo za účasti náměstka úseku lesního hospodářství ministerstva zemědělství v pondělí tento týden. Na setkání účastníci projednali, že budou diskutovat o všech závažných záležitostech lesnicko-dřevařského oboru, společně určí základní okruhy témat a rozdělí je do pracovních skupin. „Výstupy z jednotlivých pracovních skupin pečlivě posoudíme po věcné i právní stránce a vhodné náměty využijeme“, uvádí generální ředitel Lesy ČR Ing. Svatopluk Sýkora, a dále dodává: „Lesy ČR jsou veřejným zadavatelem a musí postupovat striktně podle zákona o veřejných zakázkách. V zájmu transparentnosti a rovného přístupu vůči všem potenciálním soutěžitelům budeme o výsledcích jednání informovat na svých webových stánkách, v sekci Informace pro veřejnost.“

Lesy ČR jsou připraveny pokračovat v zahájené diskusi a pracovat i nadále na zkvalitnění vzájemných smluvních vztahů.

Zdroj: Z. Boublík, tiskový mluvčí Lesů ČR, s. p.,30. srpna 2012