„Lesy ČR jsou pro stát něčím jako pro americké akcionáře firma Apple“

Koncepci strategického rozvoje státního podniku Lesy České republiky v letech 2015 až 2019 projednala v pondělí 23. února Vláda České republiky a ve středu 25. února se s ní seznámí i poslanci a senátoři.

Podle Jiřího Jirsy, prvního náměstka ministra zemědělství, přináší Lesy ČR do státního rozpočtu nejvíce finančních prostředků. „Pro stát jsou tedy něčím jako pro americké akcionáře firma Apple,“ řekl. Co tedy podnik, který spravuje necelou polovinu lesů a 38 tisíc kilometrů vodních toků a bystřin v zemi, plánuje na roky 2015 až 2019? „Chceme zvyšovat hodnotu státního majetku, produkovat objektivní finanční rentu, hospodařit s ohledem na přírodu a podílet se na zlepšení sociální situace ve státě. Mimo jiné se snažíme obnovit důvěru veřejnosti v činnost podniku, například zveřejněním všech informací týkajících se veřejných zakázek a také úspornými opatřeními,“ uvedl generální ředitel Lesů ČR Daniel Szórád. Na příklad náklady na právní služby a informační technologie meziročně klesly o více než 100 milionů korun. Podle předpokladu podniku by se měly v následujících letech snížit minimálně o dalších 50 milionů korun.

„Co se týká hospodaření podniku, loňské výsledky považuji za velmi dobré,“ pokračoval ředitel Szórád. Čistý zisk podniku za rok 2014 vzrostl podle předběžných výsledků na 4,8 miliard korun, tedy v porovnání s rokem 2013 zhruba o 800 milionů korun. „Čísla ještě nejsou auditovaná, ale předpokládáme, že by loňské tržby z prodeje výrobků a služeb měly dosahovat 12 miliard korun, z toho představují tržby za dříví 11,1 miliardu korun. Výsledku bylo dosaženo při standardních těžbách a při vysokém standardu hospodaření,“ dodal. V následujících letech by měl zisk podniku postupně klesat. Podle ředitele Szóráda to ovlivní pravděpodobný pokles průměrných cen dřeva, dopady církevních restitucí a náklady na sociální programy. Letos mají Lesy České republiky odvést státu ze svých zisků rekordních 8,8 miliard korun, loni to bylo 6,5 miliard korun. Za poslední tři roky bude částka v součtu převyšovat 21 miliard korun.

Kromě jiného chce podnik pomoci státu i v sociální oblasti. „Loni jsme začali v oblasti Krušných hor. Do roku 2019 zaměstnáme na veřejně prospěšné sezónní práce asi 500 lidí. Budeme usilovat o to, aby šlo především o nezaměstnané evidované na úřadech práce v celé České republice. Dalších 125 míst nad rámec běžné personální obnovy nabídneme do roku 2019 také absolventům lesnických škol,“ vysvětlil Daniel Szórád.

Zdroj: E. Jouklová, Tisková mluvčí Lesů ČR, s. p., 23. února 2015