Lesy ČR jsou aktivními členy Evropské asociace státních lesů

szorad konferenceZasedání valné hromady Evropské asociace státních lesů (EUSTAFOR) se 4. a 5. března zúčastnil v Bruselu generální ředitel Lesů ČR Daniel Szórád. S partnery z 20 evropských zemí hovořil o evropské lesnické strategii do roku 2020 i dalších tématech.

Účastníci zvolili nového prezidenta asociace Per-Olofa Wedina ze Švédska, který vystřídal rakouského kolegu Georga Erlachera. „Asociace představuje klíčovou platformu zástupců státních lesů na území Evropské unie pro vyjednávání s evropskými institucemi. Usiluje o řešení všech témat spojených s trvale udržitelným lesním hospodářstvím. Výsledkem tohoto multifunkčního lesnického hospodaření je produkce obnovitelné suroviny, ale i ochrana přírody, zvyšování druhové rozmanitosti lesů, podpora rekreační funkce lesa a zaměstnanosti,“ uvedl nový prezident.

Na valné hromadě se diskutovalo o nové evropské lesnické strategii z pohledu Evropského parlamentu. Dále se hovořilo o změnách klimatu i postupné přeměně druhové skladby evropských lesů ve vztahu k dřevozpracujícímu průmyslu, o obnovitelné energetice s výhledem do roku 2030, práci s médii i nevládními organizacemi a také o certifikačních systémech lesů.

V této souvislosti vyzval ředitel Szórád své kolegy ke společné diskusi se zástupci evropských institucí. „Asociaci EUSTAFOR považuji za správného partnera pro evropské instituce, ale i ostatní lesnicko-dřevařské skupiny, které působí v Bruselu,“ řekl. Jde například o Konfederaci evropských soukromých vlastníků lesů, Asociaci papírenského průmyslu, Asociaci dřevařského průmyslu a další. Znovu se zástupci EUSTAFORU setkají v červnu ve Finsku, kde se seznámí s praktickým způsobem hospodaření v tamějších státních lesích.

Zdroj: E. Jouklová, Tisková mluvčí Lesů ČR, s. p., 6. března 2015