Lesy ČR i nadále vykazují růst HV – za první tři čtvrtletí téměř 5 miliard korun HV

LČR za 9 měsíců letošního roku dosáhl 4,965 miliardy Kč. Obdobného výsledku se v historii podniku nepodařilo nikdy dosáhnout. HV je již nyní téměř o 1,8 miliardy korun vyšší než za celý loňský rok. HV není důsledkem snížení nákladů na péči o les ani zvýšení těžeb: roční těžba je obdobná – náklady na péči o les jsou na nejvyšší úrovni; LČR vrací letos zpátky do lesa rekordní 4 miliardy korun, a to zejména do pěstební činnosti, výstavby a údržby lesní infrastruktury a vodních toků.

„Pozitivní trend růstu HV, kterého v letošním roce dosahujeme, je potvrzením správně nastavených parametrů tendrů na lesnické práce pro letošní rok a vytvoření soutěžního prostředí, díky čemuž účastníci tendrů nabídli LČR výhodné nabídkové ceny. Těžba dřeva přitom zůstala na srovnatelné úrovni s minulými roky a z 90% je HV tvořen hlavní podnikatelskou činností, tedy lesnickým hospodařením,” říká generální ředitel Lesů ČR Svatopluk Sýkora.

Mezi hlavní důvody úspěšného hospodaření podniku se řadí vedle zefektivnění fungování podniku především celoplošný přechod na ekonomicky výhodný model hospodaření „při pni“ u lesních správ a vytvoření soutěžního a spravedlivého prostředí pro všechny účastníky tendrů na lesnické práce.

„Současné hospodářské výsledky, by se měly stát pro firmu typu LČR standardem. Podnik má potenciál na to dosahovat obdobných výsledků i v příštích letech,” podotýká Svatopluk Sýkora.

Zdroj: Z. Boublík, tiskový mluvčí Lesů ČR, s. p., 8. listopadu 2011