Lesy ČR budou na zahájení církevních restitucí připraveny

Pro potenciální žadatele podnik 28. prosince otevřel speciální internetovou sekci

V souvislosti s přijetím a vyhlášením zákona o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi Lesy ČR intenzivně pracují na tom, aby od 1. ledna 2013, kdy zákon nabude účinnosti, mohly být veškeré příslušné administrativní činnosti bez problémů zahájeny. V těchto dnech Lesy ČR dokončují plně v souladu s dikcí zákona přípravu systému evidence a vyřizování výzev k vydání majetku oprávněných osob. Přes poměrně krátké časové období mezi datem vyhlášení (5. 12. 2012) a nabytím účinnosti zákona (1. 1. 2013) učiní Lesy ČR maximum proto, aby veškeré procesy, které jsou k zajištění aplikace zákona nutné, byly dodrženy.

Lesy ČR v zájmu zlepšení informační podpory a celkového zvýšení osvěty související s tématem církevních restitucí otevřely v pátek 28. prosince na svých internetových stránkách http://www.lesycr.cz/  speciální informační sekci nazvanou Církevní restituce. Je určená převážně tzv. oprávněným osobám, které mohou dle schváleného zákona o vydání majetku žádat. Lesy ČR se zprovozněním speciální sekce snaží celý proces ulehčit, zpřehlednit a sjednotit. Sekce poskytne především informace o tom, jakým způsobem bude proces vydávání majetku probíhat. Součástí bude i „vzor výzvy oprávněné osoby k vydání majetku“, který vznikl v úzké spolupráci Lesů ČR a Pozemkového fondu ČR.

Snahou Lesů ČR je poskytnout oprávněným osobám nástroj k co nejlepší vzájemné komunikaci a eliminovat vznik případných komplikací a chyb při uplatňování nároků oprávněných osob na vydání majetku. Lesy ČR uvítají, pokud oprávněné osoby budou při uplatňování svých nároků na vydání majetku používat výhradně tento vzor.

Součástí nové sekce bude i vysvětlení základních pojmů a chybět nebudou ani internetové odkazy na stránky v daném tématu zainteresovaných institucí jako Ministerstva kultury, Ministerstva zemědělství, Pozemkového fondu, pozemkových úřadů či Českého úřadu zeměměřičského a katastrálního.

Výzvy k vydání majetku budou moci oprávněné osoby uplatňovat nejdříve ke dni nabytí účinnosti zákona, tedy k 1.1. 2013.

Zdroj: Z.Boublík, tiskový mluvčí Lesů ČR, s. p., 28. prosince 2012