Lesy České republiky a Lesy Slovenské republiky se domluvily na vzájemné spolupráci

Lesy České republiky a Lesy Slovenské republiky se domluvily na vzájemné spolupráci. Generální ředitel Lesů Slovenské republiky Igor Viszlai požádal generálního ředitele Lesů ČR Svatopluka Sýkoru o pracovní setkání. Schůzka obou ředitelů proběhla v pondělí 17. ledna, na ředitelství Lesů ČR. Jednání se týkalo vzájemné výměny informací a zkušeností. Igor Viszlai se přijel seznámit s hospodařením Lesů ČR a restrukturalizací, kterou Lesy ČR v poslední době realizovaly. Igor Viszlai  konstatoval, že „Lesy SR procesem restrukturalizace právě procházejí, pokusů v tomto směru už bylo více, ale projekty nebyly dotaženy do konce.  V tomto ohledu jsou pro mě zkušenosti Lesů ČR inspirující. Podobných výsledků hospodaření jakých dosahují Lesy ČR bychom v budoucnosti také rádi docílili,“ řekl Igor Viszlai.

Oba ředitelé pozitivně hodnotili ekonomické výsledky prodeje dříví prostřednictvím veřejných trhů za spravedlivé ceny, kde oba státní podniky dosahují vynikajících výsledků.  „Díky aukcím narostly ceny kulatiny a vlákniny o více než jednu třetinu a to včetně sortimentů z listnatých dřevin. Potvrdilo se nám, že skutečná cena je někde úplně jinde než dříve podnikem akceptované ceníky. Cena dříví roste, odběratelům se to sice nelíbilo, ale museli se s tím vypořádat. Jsme přece v tržním prostředí. V tomto způsobu prodeje dříví budeme pokračovat,“ potvrdil Igor Viszlai. Lesy ČR využívají elektronické aukce již od roku 2007. V současnosti Lesy ČR prodávají na veřejných trzích veškeré dříví z lesních závodů a rovněž všichni smluvní partneři jsou vázáni povinností nejméně 20% dříví prodat přes komoditní burzu. Prodej přes veřejné trhy tak do lesnicko dřevařského sektoru přinesl spravedlivé ceny i v České republice.

Součástí setkání se stalo i téma pozitivních a dlouhodobých zkušeností Lesů ČR s čerpáním finančních prostředků na realizaci projektů podporovaných z evropských zdrojů. V záležitosti evropských projektů nevyloučili možnost vzájemné přeshraniční spolupráce obou podniků.

Oba ředitelé označili společnou pracovní schůzku za konstruktivní a důležitou. Lesy ČR i Lesy SR chtějí ve vzájemné spolupráci nadále pokračovat a počítají do budoucna se vzájemnou výměnou zkušeností.

Zdroj: Z. Boublík, tiskový mluvčí LČR, s. p.