Lesnické tendry 2017+ vyhlásí podnik Lesy České republiky v červnu

Pětileté tendry na lesnické činnosti prováděné od roku 2017 vyhlásí státní podnik Lesy České republiky v červnu. Parametry zadávací dokumentace lesnických zakázek představili 30. května v Hradci Králové zástupci podniku Lesy ČR obchodním partnerům i odborné veřejnosti lesnicko-dřevařského sektoru.

kladyTendry vypisované na pět let se budou týkat 48 smluvních územních jednotek a 6 590 tisíc metrů krychlových dříví. Hodnota zadávaných lesnických prací dosahuje bezmála 3,4 miliardy korun. Smlouvy na komplexní činnosti za 2,8 miliard korun jsou připraveny pro 28 smluvních územních jednotek. Smlouvy na těžební činnost v hodnotě 165 milionů korun budou aktuální pro šest územních jednotek. U 14 dalších se zakázky za 430 milionů korun týkají pěstebních činností. „Vytváříme menší územní jednotky. Na trhu se tak uplatní i malé a středně velké firmy,“ vysvětlil generální ředitel Lesů ČR Daniel Szórád. Podle něj je třeba definovat zakázky co nepřesněji. „Pokud se skutečná zakázka změní oproti původní natolik, že například objem těžby vzroste až několikanásobně, ve smlouvě bude zakotven mechanismus, který umožní zakázku bez komplikací ukončit. To považuju za oboustranně korektní,“ dodal. Smlouva tak mimo jiné chrání smluvního partnera, který by se mohl při realizaci zakázky potýkat s jiným rozsahem činností, než o jaké původně soutěžil. „Chceme chránit les proti kůrovci a zároveň motivovat smluvního partnera k včasnému zpracování a odvozu dříví. Smluvní podmínky proto nově nastavujeme tak, abychom smluvního partnera s předstihem připravili na to, zda bude v následujícím roce přednostně zpracovávat kůrovcové dříví nebo zda bude v podstatné míře provádět výchovné a obnovní úmyslné těžby. Předpoklad kůrovcových těžeb pro následující rok vždy stanovíme podle jejich vývoje do konce září roku předchozího,“ uvedl Václav Lidický, výrobně technický ředitel Lesů ČR. Další významnou změnou v oblasti ochrany lesa proti kůrovci je například úprava sankce za nezpracované kůrovcové dříví ve stanoveném čase. „Nedodržení zadání se dosud složitě posuzovalo. Nově bude smluvní partner postižen výhradně za to, že nedodrží termín včasné asanace. Změna by ho tak měla více motivovat k dodržování závazných termínů odvozu dříví,“ doplnil Václav Lidický.

Parametry nové smlouvy konzultovali zástupci státního podniku v pracovních skupinách s rezortními kolegy z Ministerstva zemědělství, Asociace lesnických a dřevařských podniků, Konfederace lesnických a dřevozpracujících svazů ČR, Mendlovy univerzity a dalších odborných subjektů.

Zdroj: E. Jouklová, Tisková mluvčí Lesů ČR, s. p., 31. května 2016