Lesníci Vojenských lesů a statků z Karlovarska chtějí obnovit tradici sběru kaštanů

Pamatujete doby, kdy byl podzim na školách ve znamení pouštění draků, barevného listí, ale také sběru kaštanů? Pod názvem KAŠTANOBRANÍ 2016 chce karlovarská divize státního podniku Vojenské lesy a statky obnovit tuto tradici v regionu kolem Doupovských hor u západočeské metropole.

„Plody jírovce maďalu jsou v podzimních a zimních měsících kvalitní potravou pro spárkatou zvěř –jeleny, srnce, muflony, daňky a divočáky. Je to jádro, to nejkvalitnější, co může zvěř pro svou kondici získat,“ vysvětluje lesní Ladislav Novotný.

Zatímco dříve děti kaštany nosily v rámci sběru do školy, dnes se plody jírovce často válejí v městech a obcích bez užitku na chodnících a zemi. Proto lesníci Vojenských lesů a statků z Doupovských hor oslovili základní školy v Karlových Varech,Ostrově a menší školy při hranicích vojenského újezdu Hradiště, kde hospodaří, aby se zapojily do podzimního sběru plodů pro lesní zvěř.

„Zúčastněné třídy mohou využít nabídky lesní pedagogiky a na ty nejlepší čeká výlet do Zooparku Chomutov se speciálním programem o lesní zvěři. Sběr bude probíhat do konce října,“ říká k prvnímu ročníku západočeského Kaštanobraní lesní pedagožka divize VLS Jana Hynková.

Školní třídy, další kolektivy, ale i jednotlivci z Karlovarského kraje se mohou do Kaštanobraní VLS hlásit právě karlovarské lesní pedagožce Janě Hynkové na e-mail:jana.hynkova@vls.cz.

Zdroj: http://www.vls.cz

Foto: archiv VÚLHM