Lesníci diskutují s ochránci přírody o plánu vytvořit velkoplošná bezzásahová území

Právci státních lesů, Lesy ČR (LČR) i Vojenské lesy a statky ČR (VLS), a Sdružení vlastníků obecních a soukromých lesů v ČR (SVOL) jsou skeptičtí ke snahám Hnutí Duha vytvářet v lesích velkoplošné „divočiny.“ Cestu k posílení biodiverzity českých lesů vidí spíše v budování lesnických parků a modelových lesů.

Více zde:

Zdroj: E. Jouklová, tisková mluvčí LČR, J. Sotona, tiskový mluvčí VLS ČR, M. Růžková, tajemnice SVOL, 1. července 2016