LČR s.p.: K ukončení funkce GŘ LČR

Generální ředitel státního podniku Lesy České republiky, s.p. Ing. Svatopluk Sýkora předal dne 12. 11. 2012 ministru zemědělství Ing. Petru Bendlovi své vzdání se funkce generálního ředitele ke dni 30.11.2012 a končí pracovní poměr dohodou ke stejnému dni.

Ing. Svatopluk Sýkora nastoupil do podniku 15. 8. 2007 na funkci ředitele úseku speciálních projektů a vnějších vztahů, od listopadu 2007 vykonával funkci správního ředitele a od 1.1.2009 byl jmenován do funkce generálního ředitele. Za dobu jeho působnosti ve funkci generálního ředitele se Lesy ČR změnily v ekonomicky úspěšnou firmu a dřívější hospodaření podniku ve stovkách milionů se změnilo na hospodaření v miliardách. K rekordním výsledkům v letech 2010 (3,1 miliardy Kč) a 2011 (5,2 miliardy Kč) patří i rok 2012 (5,27 miliardy Kč za 10 měsíců), což dokládá, že nastavený trend hospodaření je udržitelný a odpovídá výkonnostní kapacitě podniku. Mediální informace, že podnik dosahuje svého HV prodejem majetku, jsou zcela mylné, protože v roce 2011 byl HV tvořen z 88% hlavní činností, z 8% prodejem majetku, ze 4% finančním HV, a v roce 2012 je tvořen z 91% hlavní činností, ze 2% prodejem majetku a ze 7% finančním HV.

Za 4 roky řízení podniku Ing. Svatoplukem Sýkorou Lesy ČR kumulovaně vydělaly 14 miliard Kč a navýšily volné finanční prostředky pro státní rozpočet o 10,3 miliard Kč na současných 15,8 miliard Kč. K porovnání současného a dřívějšího hospodaření lze uvést, že HV od vzniku podniku se běžně pohyboval mezi 94 a 850 milióny Kč na rozdíl od současných několika miliard; že kumulovaně za 11 let (1993 – 2003) vydělal podnik stejně jako za jediný rok 2011 (5,2 miliardy), nebo že souhrnem za 16 let (1993-2008) vydělal 10,3 miliardy Kč a jen za 4 poslední roky (2009-2012) vydělal 14 miliard korun – a to přesto, že podnik má od svého vzniku obdobný potenciál, výkonnostní kapacitu i výši těžeb dříví jako v současnosti; dokonce výše finančních prostředků vynakládaných na péči o les je v současnosti vyšší než byla dříve.

Nadstandardní výsledky hospodaření podniku jsou dosahovány díky opatřením nastaveným v roce 2009, která zajistila efektivní správu podniku bez závislosti na dotacích od státu, a nastavenými parametry lesnických tendrů, které vytvořily prostředí pro transparentní soutěž o cenu mezi zájemci o zakázku. Způsob hospodaření umožnil nejen platit náklady na provoz podniku z vlastních peněz bez státních dotací, ale i kumulovat volné finanční prostředky pro potřeby státního rozpočtu a přímo spořit náklady státu převzetím větší části státní organizace ZVHS, dosud placené státním rozpočtem.

Lesy ČR převezme nový generální ředitel ve velmi dobré ekonomické kondici a výkonnostní kapacitě. Provedená opatření a nastavené parametry lesnických zakázek formou senátního systému na období pěti následujících let, kdy se každý rok soutěží 1/5 území, dávají podniku předpoklady dosahovat obdobných ekonomických výsledků i v dalších letech.

Zdroj: http://www.lesycr.cz/, 29. listopadu 2012