Konference Morušky 2012

Letošní konference se koná 6.–9. března 2012 na polské straně Krkonoš. Je určena pro studenty, jejíchž výzkum se jakkoliv váže ke Krkonoším. Možné je prezentovat i neukončené projektů. Cílem setkání je však hlavně interakce mezi studenty navzájem, a proto jsou zváni i studenti bez příspěvku. Přihlášky je možné zasílat do 20. 2. 2012.