KLDS a Lesy ČR jednaly o snížení dopadů insolvence firem skupiny LESS na lesnicko-dřevařský sektor

Dnes se sešli na společném jednání zástupci KLDS s generálním ředitelem podniku Lesy České republiky Svatoplukem Sýkorou v záležitosti dopadu insolvence společností skupiny LESS, především firmy LESS & FOREST, do lesnicko-dřevařského sektoru.

GŘ Lesů ČR Svatopluk Sýkora informoval členy KLDS o aktuální situaci po ukončení smluv mezi Lesy ČR a LESS & FOREST a způsobu řešení nastalé situace ze strany Lesů ČR. Dále uvedl, že Lesy ČR okamžitě přijaly opatření k zajištění náhradních způsobů těžby dříví tak, aby byla zajištěna plynulost dodávek dříví na trh v objemu výpadku po ukončení  LESS & FOREST, a to jednak formou elektronických aukcí na pni, jednak zvýšenými dodávkami dříví vytěženými lesními závody Lesů ČR.

„Aukce dříví na pni vypisujeme již od středy 10. října, budeme je vypisovat postupně v celkovém rozsahu cca 350 tis. m3, kromě těchto nových aukcí dříví na pni budeme opakovat i aukce dříví neprodaného v předchozím období. Dodávky dříví v objemu cca 50 tis. m3 budou zajišťovány lesními závody,“ uvádí generální ředitel Lesů ČR Svatopluk Sýkora. Ten současněinformoval, že v návaznosti na ukončení smluv s LESS & FOREST na 32 smluvních územních jednotkách byla zahájena příprava nových veřejných soutěží pro tyto územní jednotky.

Zástupci KLDS si vyslechli aktuální informace o situaci po pádu holdingu LESS a způsobu řešení nastalé situace ze strany Lesů ČR a zaujali následující stanoviska:

Ke způsobu řešení úpadku holdingu LESS ze strany Lesů ČR Václav Šebek, výkonný ředitel SPLH říká: „Postup LČR v insolvenci LESS umožňuje transparentní přesoutěžení zakázek a zabezpečení prací a dodávek dřevní hmoty na trh.“

Prezident KLDS František Dejnožka k tomu dodává: „ Se znalostí existujících těžebních a pěstebních kapacit v České republice, ať už z řad členů ČAPLH  a SPLH  nebo ostatních lesnických firem, se domníváme, že bez větších prodlev a problémů jsou tyto společnosti schopny nahradit výpadek holdingu LESS.“

GŘ LČR Svatopluk Sýkora dále ubezpečil všechny členy KLDS, že veškeré další kroky ze strany státního podniku budou řešeny striktně na platformě zákona o veřejných zakázkách a s ohledem na plynulost dodávek dříví na trh.

Prezident SZDP Tomáš Hrubec k tomu říká: „Jinak než na základě zákona o veřejných zakázkách se takové krizové situace ani řešit nedají a postup LČR proto vítáme. Zpracovatelé považují za důležitou informaci GŘ, že dřevní surovina se začne na trh dostávat v řádu několika týdnů.“

Oboustranná potřeba pravidelně komunikovat a řešit situaci v lesnictví a dřevozpracujícím průmyslu vedla KLDS a GŘ Svatopluka Sýkoru k dohodě na pravidelném setkávání.

František Dejnožka k tomu říká: „Dohoda s panem Sýkorou, že se v budoucnu zúčastní jednání KLDS jednou za čtvrt roku a v mezidobí se budou jednání s konfederací, na pracovní úrovni, zúčastňovat odborní ředitelé, je pro nás cenná. Zároveň jsme rádi, že státní podnik je připraven hledat konkrétní řešení v rezortu na půdě KLDS.“

Zdroj: Z. Boublík, tiskový mluvčí Lesů ČR s. p., 16. října 2012