K žalobám podaným společností LESS & FOREST s.r.o. a insolvenční správkyní proti Lesům ČR

Společnost LESS & FOREST s.r.o. a insolvenční správkyně společně podaly v minulých dnech v rámci insolvenčního řízení vedeného proti jmenované společnosti dvě žaloby o zaplacení částky v celkové výši cca 6,36 mld. Kč. Žalovaným v obou soudních řízeních jsou Lesy ČR, které se o uvedenou žalovanou částku údajně měly na úkor společnosti LESS & FOREST s.r.o. bezdůvodně obohatit. Lesy ČR považují obě žaloby za ryze účelové s tím, že tyto mají jediný cíl, šokovat výší uplatněného nároku a tím odklonit nežádoucí pozornost od situace společnosti LESS & FOREST s.r.o.

Lesy ČR uplatněné nároky neuznávají, považují je za pouhou fikci nemající vůbec žádnou oporu ani v právu, ani v reálném světě. Z prvních reakcí soudu, k němuž byly žaloby podány, jakož i z reakcí některých členů věřitelského výboru, je patrno, že tento názor Lesy ČR nesdílejí jako jediné. Soud již označil žaloby za neurčité, někteří členové věřitelského výboru za neobvyklé. Lesy ČR popsaný postup společnosti LESS & FOREST s.r.o. vnímají pouze jako součást jakési zvláštní taktiky uvedené společnosti. Tvrzený nárok společnosti na zaplacení cca 6,36 mld. Kč měl údajně vzniknout z důvodu neplatnosti lesnických smluv, tedy těch smluv, které LESS & FOREST s.r.o. dlouhodobě plnil, a v jejichž případě se tři měsíce před podáním obou dvou předmětných žalob domáhal pokračování v jejich plnění návrhem na vydání předběžného opatření.

Lesy ČR ubezpečují, že předmětné spory proti nim vedené rozhodně nepodcení. Věcí se bude na svém jednání naplánovaném na 21. 2. 2013 podrobně zabývat i dozorčí rada Lesů ČR.

Zdroj: Z. Boublík, tiskový mluvčí Lesů ČR, 13. února 2013