Je pravda, že někteří ptáci kladoucí vejce do cizích hnízd mají vzhled vajec přizpůsobený svým hostitelům?

Ano, u mnoha ptáků z řad mezidruhových hnízdních parazitů – což jsou druhy kladoucí vejce výhradně do hnízd jiného druhu – můžeme pozorovat, že mají vejce značně podobná vejcím svých hostitelů.

Takové podobnosti říkáme mimikry vajec. Vejce „vyzbrojené“ touto vlastností nápadně připomíná svým zbarvením i velikostí ostatní vejce ve snůšce hostitele. Může tak snáze uniknout pozornosti podvedených rodičů a ti ho potom přijmou za vlastní.

Zdá se tedy, že mimikry vajec vznikly v průběhu evoluce k oklamání hostitele, jenž dokázal odhalit a vyhodit z hnízda jinak vypadající vejce. Více zde:

Zdroj: www.prirodovedci.cz, 17. února 2015