Jan Stráský hledá kompromisy

Nový dočasný ředitel Správy NP a CHKO Šumava Jan Stráský inicioval a absolvoval první jednání. Ta jsou nyní hlavními kroky ke splnění zadání z Ministerstva životního prostředí.

Ministr životního prostředí Tomáš Chalupa jmenoval 14.2. 2011 Jana Stráského ředitelem Správy NP a CHKO Šumava. První pracovní dny nového ředitele byly ve znamení jednání s odborníky a zástupci obcí a krajů.

Témata těchto prvních porad jsou již veřejnosti známa – obranný plán proti kůrovci, nový zákon o Národním parku Šumava a Návštěvní řád NP Šumava.
Jednání, která byla pro nového ředitele Správy zahajovací, ale obsahem ne neznámá, se účastnily pracovní skupiny složené z odborníků ze Správy NP a CHKO Šumava, zástupců obcí, krajů, MŽP a lesních odborníků.

„Vznikla pracovní skupina pro přípravu opatření k redukci kůrovcové kalamity, která je složena z pracovníků Správy a vybraných členů expertní skupiny Jihočeského a Plzeňského kraje. Jako koordinátor je pověřen Ing. Josef Vovesný. Tato pracovní skupina by mi měla výsledky předložit do 2 týdnů,“ řekl ředitel Správy Jan Stráský. Průběhy nebo závěry z některých dalších porad pracovních skupin již budou prezentovány na Radě Národního parku Šumava, která je svolána na pondělí 7. března 2011.

Zdroj: J. Zvettlerová, tisková referentka Správy NP a CHKO Šumava