Jak zachránit vzácného motýla? Kácením lesa

Kdysi běžný motýl hnědásek osikový žije dnes v České republice jen na jediném místě – v Dománovickém lese na Kolínsku. Pro jeho záchranu bylo nutné upravit hospodaření v lese, prosvětlit porosty, stromy kácet výběrově a vysázet jasan. Díky tomu se v průběhu posledního roku podařilo několikanásobně zvýšit počet obsazených stromů housenkami.

„Housenky hnědáska se totiž v prvé fázi vývoje živí právě listy jasanu. Potřebují navíc dostatek světla, nikoli souvislý les, ale na druhou stranu nesnáší extrémy velkých holin a pasek,“ vysvětluje Pavel Bína z Agentury ochrany přírody a krajiny, která záchranný program koordinuje. Podle něj program nepomůže jen hnědáskovi. Díky tomu, že se les prosvětlí, by se měly vrátit i další druhy rostlin a živočichů typických pro světlé nížinné lesy.

Hnědásek osikový se v takových lesích dříve běžně vyskytoval. Jenže řídké lesy s nízkým či středním porostem, ze kterých pocházelo dřevo určeno na běžné topení v domácích kamnech, zmizely. A s hospodařením, které je primárně zaměřeno na produkci z vysokého lesa, vymizel i hnědásek. V rámci záchranného programu probíhá postupná změna lesního hospodaření tak, aby vznikly vhodnější podmínky pro tohoto vzácného motýla.

O tom, jak vzácnému motýlu pomoci, se ochrana přírody několik let přela s lesníky, protože potřeba radikálně prořezat dubovo-habrový les, ve kterém žije, představoval problém pro lesní zákon. K funkčnímu řešení dospěli před rokem.

Hnědásek osikový není jediným z kriticky ohrožených motýlů. Za posledních 60 let jich podle AOPK vyhynulo 19 druhů, polovina zbylých 142 druhů je ohrožená. Většina motýlů je totiž velmi úzce specializovaná, a to jak na potravu, tak na vlastnosti prostředí.

Zdroj: www.ekolist.cz, 27. dubna 2012, autor: hch