Jak ověříte původ lesního porostu?

Původ ověříme pomocí molekulárně-genetických analýz (genových markerů). Na základě genetické shody nebo rozdílu mezi sledovanými jedinci a na základě zjišťování genetické rozmanitosti vnitrodruhové.