HV Lesů ČR za leden a únor 2013: 1,3 miliardy korun

Během prvních dvou měsíců letošního roku, tedy v průběhu ledna a února, dosáhl hospodářský výsledek Lesů ČR hodnoty 1,3 miliardy korun. Ve srovnání se stejným obdobím minulého roku je HV o 239 milionů korun vyšší a to vzhledem k vyššímu objemu vytěženého dříví. „Dosažené HV potvrzuje standardní fungování Lesů ČR, což je v současné době náš hlavní cíl a také připravenost podniku investovat do péče o les, oprav a výstaveb lesních cest i správy vodních toků více financí než v minulosti. Tyto činnosti budou postupně zahajovány během jarních měsíců,“ podotýká ekonomický ředitel Lesů ČR Michal Gaube, který je v současnosti pověřen řízením podniku.

Od dubna současně na ředitelství podniku platí nové organizační uspořádání odborných úseků. V souvislosti s touto organizační změnou došlo také k personálnímu obsazení těchto úseků: ředitelem lesního a vodního hospodářství je Ing. Pavel Indra, správním ředitelem Ing. Jiří Červenka a výrobním ředitelem Ing. Zdeněk Sýkora.

„K řízení podniku nutně potřebujeme stabilní manažerský tým. Při obsazení těchto pozic jsme proto vybírali z vedoucích pracovníků, kteří již u podniku delší dobu pracují a mají předpoklady, aby řízení svěřených úseků dobře zvládli,“ vysvětluje ekonomický ředitel Michal Gaube, pověřený řízením Lesů ČR.

Organizační změna byla v předstihu projednána s Dozorčí řadou Lesů ČR i se zakladatelem podniku, Ministerstvem zemědělství. „Nově nastavená organizační struktura ředitelství by měla přispět k efektivnějšímu a pružnějšímu plnění zadaných úkolů,“poznamenává předseda Dozorčí rady Lesů ČR Miroslav Zámečník.

Zdroj: Z. Boublík, tiskový mluvčí Lesů ČR , s. p., 5. dubna 2013