Hospodářský výsledek Lesů ČR za rok 2015 činí před zdaněním 6,49 miliard korun

Neauditovaný hospodářský výsledek státního podniku Lesy České republiky dosáhl v roce 2015 před zdaněním 6,49 miliard korun.

Lesy ČR dosáhly v loňském roce nižší hospodářský výsledek před zdaněním než za rok 2014. „Rozdíl v hospodářském výsledku je způsobený primárně změnou stavu rezerv v jednotlivých letech,“ vysvětlil ekonomický ředitel Karel Buchta. Podnik za rok 2015 vykázal neauditovaný hrubý zisk před zdaněním ve výši 6,49 miliard korun. „Loňský rok byl z pohledu řízení lesnických činností poměrně náročný. Významně se v porovnání s minulými lety navýšily objemy vytěženého kalamitního a kůrovcového dříví, lesům neprospělo abnormální sucho a složitý byl i vývoj cen dříví na trhu,“ zmínil generální ředitel Daniel Szórád. V provozních aktivitách podnik dosáhl v roce 2015 velmi podobného výsledku hospodaření jako v roce 2014. Navzdory nižšímu meziročnímu objemu těžeb o 3,4 procenta klesl výsledek hospodaření jen o 1,6 procenta. „To znamená, že i při poklesu těžeb a celkově nepříznivém cenovém vývoji dříví promítajících se do poklesu tržeb, podnik úměrně snižoval své náklady,“ dodal ekonomický ředitel Lesů ČR Karel Buchta.

Za vlastní výrobky a služby podnik utržil v roce 2015 celkem 11,84 miliardy korun. Těžba činila 7,7 milionů metrů krychlových dřeva. Do státního rozpočtu podnik odvedl v roce 2015 ze svých zisků téměř 8,3 miliardy korun. V posledních třech letech tak Lesy ČR přispěly státu více než 20,7 miliardami korun – v roce 2014 to bylo 6,5 miliard korun a v roce 2013 šest miliard korun. „V letošním roce plánujeme odvod ve výši 5,6 miliard korun,“ uvedl ekonomický ředitel podniku Karel Buchta.

Zdroj: E. Jouklová, Tisková mluvčí Lesů ČR, s. p., 11. dubna 2016