FSC ČR vydalo unikátní manuál o FSC certifikaci pro dřevozpracovatelský řetězec

Nezisková organizace FSC ČR připravila v rámci projektu „Vzděláváním k šetrnému dřevu“ komplexní manuál pro všechny pracovníky a podniky v dřevozpracovatelském řetězci, které se chtějí dozvědět více o systému certifikace FSC či se přímo certifikovat.

Příručka je stěžejním a obsáhlým materiálem, ve kterém najdou všichni dřevozpracovatelé odpovědi na nejčastější otázky související s FSC certifikací. Manuál je také důležitým zdrojem informací pro vzdělávací semináře, na kterých mají účastníci možnost klást dotazy, nejen o FSC certifikaci, přednášejícím odborníkům a expertům.

„FSC certifikace je jediným důvěryhodným certifikačním systémem produktů ze dřeva, který má zároveň nejvíce dynamický rozvoj v dřevozpracovatelském průmyslu. Proto jsme se rozhodli shromáždit všechny dostupné informace do první přehledné a ucelené publikace, jež je první svého druhu v České republice,“ dodává Tomáš Duda, ředitel FSC ČR a jeden z autorů.

Manuál již posloužil při vzdělávacích seminářích v červnu letošního roku a využijí ho i zájemci o e-learningové kurzy, které bude FSC ČR otevírat v následujících měsících. Zpětná vazba od účastníků byla pozitivní a nejvíce ocenili, že najdou na jednom místě všechny potřebné informace včetně vzorových příkladů, které jim usnadní orientaci nejen v případě, kdy chtějí svoji firmu certifikovat.

Brožuru s názvem „Certifikace zpracovatelského řetězce FSC – Manuál pro zavádění certifikace FSC-CoC“ je možné bezplatně stáhnout přímo na webu FSC ČR (http://www.czechfsc.cz/data/manual_coc_revize_web_final.pdf), kde najdou zájemci mnoho dalších informací o nejen FSC certifikaci pro dřevozpracovatelský řetězec.

Projekt „Vzděláváním k šetrnému dřevu“ (CZ.1.07/3.2.04/05.0025) je spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky.

O FSC ČR
Národní kancelář FSC ČR již více než deset let prosazuje environmentálně vhodné, sociálně přínosné a ekonomicky životaschopné lesní hospodaření v České republice. Tím napomáhá chránit ohrožené a devastované lesy a jejich obyvatele. Jedním z cílů FSC ČR je také informování a vzdělávání o odpovědné spotřebě a možnostech podpoření šetrného a přírodě blízkého hospodaření v lesích. Další informace na: www.czechfsc.cz a www.poznejdrevo.cz.

Kontakt:

Petr Březina, FSC ČR, tel.: 777 900 298, e-mail: brezina@czechfsc.cz

Mgr. Martin Koubek, Ph.D., FSC ČR, tel. 737 085 007, e- mail: martin.koubek@czechfsc.cz

Zdroj: www.enviweb.cz, 14. července 2014