Dřevorubci stále nemají práci

V Náměšti mají problém. Jako jediní v republice neznají vítěze tendru na roční těžbu dřeva ve státních lesích. Všude jinde už mají Lesy České republiky s.p. (LČR) smlouvy uzavřené, anebo je právě uzavírají.

Nejde o nic méně než o zakázku v hodnotě okolo osmdesáti milionů korun. Hrozí tedy státním lesům okolo Náměště, že zůstanou bez patřičné péče? „Pro Náměšť odmítli uzavřít smlouvu všichni tři uchazeči. LČR tedy dnes vyhlásily veřejnou zakázku formou jednacího řízení bez uveřejnění. Má zajistit nejnutnější těžební a pěstební práce. Jsou to nahodilé těžby a jarní zalesňování. Na příští týden připravujeme nové otevřené zadávací řízení s platností od července pro zbytek tohoto roku,“ naznačil minulý pátek další postup mluvčí LČR Zbyněk Boublík.

Třebíč bez smlouvy

Na Třebíčsku LČR ještě hospodaří na jednotce Třebíč. Ani ta zatím nemá smlouvu, patří mezi posledních třináct, které jsou těsně před závěrečným podpisem. Vypadá to, že zde nakonec bude zaměstnávat místní lidi při lesních pracech Less a Forest s.r.o. z Bohdanče na Kutnohorsku. Další dva zájemci – České dřevařské závody a.s. a LST Trhanov a s. – od této zakázky v hodnotě okolo devadesáti milionů korun nakonec odstoupili.

„Výzvu k uzavření smlouvy jsme společnosti Less a Forest odeslali počátkem týdne. Dle zákona má patnáct dnů na uzavření smlouvy ode dne doručení,“ upřesnil mluvčí Boublík. Přitom v minulých týdnech panovalo počasí, kdy se v lese dalo slušně dělat. „Hroutil bych, kdyby bylo pro koho. Ale já už na to nemám nervy, pořád sledovat, jestli už je vítěz a kdo uspěl. Našel jsem si svoje kšefty v jiném oboru, musím zajistit rodinu,“ svěřil se anonymně jeden z dřevorubců, který se nechává už roky od těžařských firem zaměstnávat. Podle něj, pokud uspěje Less a Forest, je to pro něj znamení, že bude mít pravidelně výplatu.

LČR na Třebíčsku hospodaří na celkové ploše 16 301 hektarů lesní půdy, v celé republice pak na více než 1,3 milionu hektarů lesního majetku ve vlastnictví státu, což je téměř 86 procent rozlohy všech státních lesů.

Pečují též o téměř 20 tisíc kilometrů vodních toků a bystřin. Roční těžby se pohybují průměrně kolem sedmi milionů metrů krychlových dřeva.

Co je ve hře

Firmy, které ve výběrových řízeních nakonec uspějí, pro Lesy ČR zajistí pěstební činnosti, dodávky sadebního materiálu a také těžební činnost.´

Pěstební činnost v sobě zahrnuje například přípravu ploch pro obnovu lesa, výsadbu sazenic, oplocení mladých lesních porostů před okusem, ochranu mladých lesních porostů proti zvěři – nátěry repelenty, oplocenky, a také proti zarůstání travou.

Zajistí prořezávky, hnojení lesních porostů, ochranu proti kůrovcům (pokládání lapáků a instalace lapačů) a jiným škodlivým činitelům. Smluvní vztah bude probíhat podle následujícího obchodního modelu: Lesy ČR prodají smluvnímu partnerovi pokácený, odvětvený a podle kvality zatříděný strom. Smluvní partner následně strom zpracuje, zajistí odvoz dřeva včetně následného prodeje.

Zdroj:  www.agris.cz, 14.2.2011