Dobrovolníci znovu pomohou se sázením stromů

Pomáháme Šumavě- tradiční akce, při které budou dobrovolníci pod dohledem zkušených lesníků, sázet stromky přímo v lese se uskuteční v sobotu 22. září na Modravě.  

Ti, kdo to myslí s pomocí Šumavě opravdu vážně, nechť si v kalendáři zaškrtnou 22. září zelenou barvou. Na tento den naplánovala Správa Národního parku Šumava další ročník populární akce pro veřejnost – Pomáháme Šumavě, kdy dobrovolníci zasází v šumavských lesích stovky sazenic. Sázení pro veřejnost se letos koná již po třetí. Pokaždé ji pronásledovala nepřízeň počasí. Během loňského říjnového sázení napadl první sníh, i tak přijela zhruba stovka lidí. Při druhém ročníku, který se konal 30. června, bylo pro změnu úmorné vedro, přesto se podařilo dobrovolníkům vysadit téměř 500 stromků. „Doufáme, že tentokrát se počasí vydaří a na Šumavu přijede ještě více lidí,“ uvádí Tomáš Fait, náměstek ředitele Správy parku, který má na starosti vnější vztahy. Akce Pomáháme Šumavě je pro tentokrát naplánovaná pouze na Modravu. Sraz je v 9 hodin na místním parkovišti, odtud zájemci o sázení pojedou směrem Na Ztracený. O dopravu přímo na místo sázení se postará Správa Národního parku Šumava. Zájemci se mohou hlásit na adresu: pomahamesumave@npsumava.cz, popřípadě na telefon: 388 450 213. „Žádáme všechny zájemce, aby se na akci registrovali s dostatečným předstihem. Je důležité vědět, kolik je třeba připravit sazenic a nářadí,“ uvádí Pavel Pechoušek, mluvčí Správy parku. Určitě ale nebude chyba, když si někdo přiveze svojí motyku. Vedení Správy Národního parku Šumava nechalo během letošního roku zatím zasázet asi 200 tisíc sazenic. Navíc je v plánu ještě zhruba čtvrt milionu zejména jedlí, buků či javorů. Právě buk a jedle hrají klíčovou úlohu při postupné změně druhové skladby lesů Národním parku Šumava. V letošním roce se proto na celkových počtech sazenic podílí buk zhruba z 31 procent a jedle z 35 procent. Do šumavských lesů se letos také bude sázet javor, klen, jeřáb, borovice, jilm nebo olše. „V šumavských lesích pořád chybí potřebné dřeviny, jako je jedle a buk, které patří do původní skladby šumavských lesů a podporují jejich stabilitu. Potrvá ještě celá desetiletí, než navrátíme Šumavě to, co jí naši předkové vzali. Potřebné dřeviny samozřejmě sázíme na ta stanoviště, která jim přirozeně odpovídají,“ vysvětluje Jan Kozel, náměstek ředitele Správy Národního parku Šumava pro lesní ekosystémy. Složení lesů v Národním parku Šumava Dřevina SMRK JEDLE BUK KLEN Přirozené zastoupení % 51 13 21 2 Současné zastoupení % 84 0,92 6 0,2

Na akci budou zajišťovat bezpečnost i pracovníci Informační a strážní služby Správy NP a CHKO Šumava. „V případě, že by se někdo zranil, naši lidé okamžitě poskytnou první pomoc,“ ujišťuje Petr Šrail, vedoucí Informační a strážní služby NP a CHKO Šumava. Na Ztraceném bude i lesník, který bude všem přítomným k dispozici odbornou radou. Zároveň bude všechny příchozí evidovat a také jim organizovat práci. Každému dobrovolníkovi, který přispěje ke zdaru akce „Pomáháme Šumavě“, vystaví Správa Národního parku Šumava jako výraz díku pamětní list, který dostane na místě.

  Zdroj: www.npsumava.cz, 17. září 2012