Dlouholetý pracovník Výzkumného ústavu lesního hospodářství a myslivosti, v. v. i. Ing. Theodor Lokvenc, CSc. opustil naše řady

Dne 22. února 2013 od 13:00 hod. se v obřadní síni v Novém Městě nad Metují naposledy rozloučíme s Ing. Theodorem Lokvencem, CSc., dlouholetým vědeckým pracovníkem VÚLHM – Výzkumné stanice Opočno, který v plné tvůrčí aktivitě neočekávaně a náhle dne 15. února zemřel.