Diskuse šéfů českých, bavorských a rakouských státních lesů se zástupci dřevozpracujícího průmyslu o standardech hospodaření ve státních lesích

V lokalitách jihočeské části Šumavy, v lesních oblastech spravovaných Lesy České republiky, s. p., se v těchto dnech koná setkání šéfů tří podniků obhospodařujících státní lesy České republiky, Bavorska a Rakouska. Ing. Daniel Szórád, Ph.D., Dr. Rudolf Freidhager a Dr. Georg Erlacher společně s řadou dalších pozvaných hostů diskutují o současné úrovni legislativy upravující správu lesů v jednotlivých zemích a s tím související nutné úrovni certifikace lesních majetků. Akce se koná pod záštitou ministra zemědělství vlády ČR Ing. Mariana Jurečky. Setkání se účastní rovněž šéfové významných firem z odvětví lesnictví, pilařského, papírenského či nábytkářského průmyslu a to z ČR, Německa, Rakouska a Švédska. Jde o představitele společností, které dohromady ve středoevropském regionu ročně zpracují více než 10 milionů m³ dříví.

Snahou setkání je ukázat, že hospodaření všech tří podniků probíhá podle jednotného směrodatného standardu: zásad trvale udržitelného hospodaření. Základním předpokladem tohoto způsobu hospodaření je dodržování platných právních předpisů jednotlivých států. Všechny země současně navíc při správě lesů uplatňují vlastní nadstandardní normy, které jdou nad rámec platných legislativních předpisů i certifikačních pravidel. Ředitelé poukázali na fakt, že státními podniky zvolený mezinárodně uznávaný systém certifikace PEFC, na jehož dodržování dohlíží nezávislé certifikační orgány akreditované národními akreditačními autoritami, je dostatečným prokazatelným dokladem naplňování pravidel trvale udržitelného hospodaření v praxi.

Účastníci setkání měli možnost se o uplatňovaných standardech hospodaření osobně přesvědčit přímo v lesních porostech spravovaných Lesním závodem Boubín a bavorským Lesním závodem Neureichenau.

„Jsem přesvědčen, že se nám společně s dřevozpracovatelským průmyslem podaří zajistit dostatečný kredit lesnického hospodaření vůči veřejnosti i nadnárodním obchodním řetězcům, které často bez znalosti skutečné úrovně hospodaření vyžadují dokládání dalších, mnohdy zcela nadbytečných certifikací,“ poznamenává generální ředitel Lesů ČR Daniel Szórád.

Zdroj: Z. Boublík, tiskový mluvčí Lesů ČR, s. p., 8. října 2014