Děti v soutěži navrhnou, jak zlepšit kvalitu vody

article
Ministerstvo zemědělství vyhlašuje u příležitosti Světového dne vody 2017, který se slaví z iniciativy OSN 22. března na celém světě, soutěž pro žáky základních škol a nižších tříd víceletých gymnázií.

„Každý rok se snažíme vodu představit z jiného pohledu. Tématem letošního roku je heslo „Why waste water“, který jsme pro účely jedenáctého ročníku soutěže poupravili na „Za tajemstvím čisté vody“,“ komentují soutěž organizátoři.

Voda základní podmínka existence života

Voda je základní podmínkou pro existenci života na Zemi. Lidé ji denně využívají jak pro osobní, tak pracovní činnosti. A přes 663 milionů lidí na světě nemá přístup k čisté a pitné vodě. I proto se letošní Světový den vody věnuje tématům zlepšování její kvality, zabraňování nadužívání pitné vody, šetření s životadárnou tekutinou a také jejímu opětovnému využívání. V rámci kongresů a přednášek se všichni můžeme dozvědět, jak s vodou šetřit nebo jak využívat dešťové vody.

Soutěž Ministerstva zemědělství má dvě věkové a tematické kategorie:

I. kategorie – pro žáky I. stupně základních škol (práce jednotlivců)

II. kategorie – pro žáky 2. stupně základních škol a nižších tříd víceletých gymnázií (práce týmu s max. 3 členy) – Komiks

Ocenění vítězů soutěže

I. kategorie – Obrázek ve formátu A3

1. místo: tablet pro vítěze + poukázka pro školu na školní pomůcky
2. místo: podvodní fotoaparát
3. místo: poukázka na knihy, výtvarné potřeby nebo stolní hry

II. kategorie (týmy max. 3 členové) – Komiks

1. místo: tablety
2. místo: fotoaparáty
3. místo: poukázky na knihy, výtvarné potřeby nebo stolní hry

Do soutěže se mohou zapojit základní školy, víceletá gymnázia i volnočasové kroužky a instituce. Každé z dětí může soutěžit pouze s jednou prací, ke které musí být čitelně uveden název, jméno a příjmení, věk, třída, adresa školy, kraj a kontaktní e-mail učitele a souhlas zákonného zástupce dítěte.

Podrobné informace, včetně pravidel soutěže najdete zde: https://www.jentodobre.cz/-/svetovy-den-vody-soutez-mze-ministerstvo-zemedelstvi