Daniel Szórád: V tendrech na lesnické práce uspěly i malé a středně velké firmy

K dnes vydané tiskové zprávě informující o podepsání již 30 smluv v rámci probíhajícího tendru na lesnické činnosti od roku 2015 Lesy Ćeské republiky, s. p., poznamenávají:

Snahou Lesů ČR je, aby se lesnických tendrů účastnilo co nejvíce podnikatelských subjektů. Zákon o veřejných zakázkách zakazuje jakoukoli možnou diskriminaci v přístupu k tendrům ze strany zadavatele. Nelze tedy žádnou firmu bez objektivního a zákonného důvodu ze soutěže vyřadit.

Lesy ČR ve shodě s Ministerstvem zemědělství na podobě lesnických tendrů velmi intenzivně pracují již od okamžiku nástupu nového generálního ředitele, Ing. Daniela Szóráda, PhD., v polovině dubna letošního roku. Daniel Szórád dostal od minstra Jurečky jasné zadání – zpřístupnit tendry i menším firmám:došlo například ke zvýšení počtu soutěžených jednotek, tendr obsahuje také některé nové aspekty týkající se zaměstnanosti a dostupnosti dříví v regionech. Na třech částech aktuální veřejné zakázky jsou odděleně soutěženy pěstební a těžební činnosti.

Lesy ČR v aktuálním tendru soutěží uzavření 33 smluv pro 30 smluvních územních jednotek (SÚJ). Na 3 SÚJ jsou soutěženy odděleně pěstební i těžební činnosti. Jde přitom jen o jednu pětinu lesních porostů, které Lesy ČR na území státu spravují. K dnešnímu dni je uzavřeno již 30 těchto smluv. V zájmu naprosté transparentnosti Lesy ČR navíc uzavírají smlouvy výhradně s uchazeči, kteří se umístili na prvních místech v pořadí. Otevírání obálek s podanými nabídkami dne 7. 10. 2014 bylo veřejné a v sídle ředitelství podniku v Hradci Králové se ho účastnili i zástupci médií.

Prozatím nejvíce smluv – celkem 8 – je uzavřeno s akciovou společností UNILES. Následuje celá řada dalších firem: PETRA spol s r.o. (4); Kloboucká lesní, s.r.o. (4); LST, a.s. (4); Stora Enso Woods Products Ždírec, s.r.o. (2); T.E.P.Z., s.r.o. (2); SOLITERA spol. s r. o. (2); JACER – CZ, a.s. (1); BAGO, s.r.o. (1); Triumfa Energo, s.r.o. (1) ; Ing. Pavel Šimandl (1). Z tohoto výčtu je jasně vidět, že uspěly i malé a středně velké firmy.

Celkem se tendru účastní 37 firem, které dohromady podaly 277 nabídek. Tendr má jasná a podle zákona stanovená kritéria. Hlavním hodnotícím kritériem je v souladu zákonem nabídková cena, nicméně nutnou podmínkou pro účast v tendru je i splnění stanovených kvalifikačních předpokladů.

Společnost UNILES objektivně v 8 částech veřejné zakázky nejlépe vyhověla požadovaným kritériím, což konstatovaly i jednotlivé hodnotící komise. UNILES je účastníkem lesnických tendrů a obchodním partnerem LČR již cca 20 let, tedy dávno předtím než do ní majetkově vstoupila společnost Agrofert.

Zdroj: Z. Boublík, tiskový mluvčí Lesů ČR s. p., 17. prosince 2014