ČR nově jako oblast nízkého rizika pro FSC kontrolované dřevo

Mezinárodní organizace FSC schválila změnu v Hodnocení rizika ČR z pohledu FSC kontrolovaného dřeva (dále jen Hodnocení). Nově je Česká republika považována za oblast s nízkým rizikem, což znamená, že riziko, že se na našem území těží kontroverzní dřevo, je nízké.

Pro zpracovatelské firmy s certifikátem FSC z toho plyne značné zjednodušení, jelikož nyní již nemusí provádět náročné kontroly dodávek dřeva nepocházejícího z FSC certifikovaných lesů.

Koncept FSC kontrolovaného dřeva má za úkol vyhnout se „kontroverznímu“ dřevu ve výrobcích s FSC certifikátem kategorie FSC Mixed. Loga FSC takových produktů obsahují informaci, že pro výrobky bylo použito dřevo pocházející z odpovědných zdrojů.

Mezinárodní organizace FSC proto vytvořila koncept Kontrolovaného dřeva, který zamezuje používání dřeva z těchto kategorií kontroverzních zdrojů:

– nelegálně těžené dřevo,
– dřevo těžené v rozporu s tradičními a občanskými právy,
– dřevo těžené v lesích, kde hospodaření ohrožuje jejich vysokou ochranářskou hodnotu,
– dřevo těžené v lesích konvertovaných na plantáže nebo nelesní využívání
– dřevo z lesů s geneticky upravenými (GMO) dřevinami.

K revizi Hodnocení rizika pro Českou republiku došlo v souvislosti se zlepšením Indexu vnímání korupce v ČR v minulém roce, který pravidelně vyhodnocuje Transparency International a který je jedním z indikátorů při posuzování rizikovosti týkající se legality těženého dřeva.

Tato změna v Hodnocení rizika přináší značné zjednodušení zpracovatelským firmám s certifikátem FSC, které nyní nemusí – jako tomu bylo dosud – provádět náročné kontroly dodávek dřeva nepocházejícího z FSC certifikovaných lesů.

Tomáš Duda, ředitel FSC ČR k Hodnocení dodává: „Velmi nás potěšilo zlepšení indexu vnímání korupce Transparency International. Díky těmto výsledkům bude pro dřevozpracovatele mnohem snadnější získat vhodný materiál pro své FSC výrobky. Věříme, že tato změna je výraznou příležitostí pro české dřevozpracovatele, kterou využijí a dojde tak k rozšíření certifikace FSC v ČR.“

Finální znění Hodnocení je zveřejněno na stránkách FSC a v aktualizované verzi Global Forest Registry. Hodnocení je od 13. května závazné pro všechny FSC certifikované firmy nakupující „kontrolované“ dřevo s původem v ČR. Pro firmy certifikované po tomto datu je dokument závazný ihned. Již certifikované firmy mají 1 rok na přizpůsobení se tomuto Hodnocení. Finální znění Hodnocení rizik si můžete stáhnout na webu FSC.

Jak hodnocení rizika funguje?

Podniky ze začátku zpracovatelského řetězce (pily, celulózky, dýhárny, obchodníci s kulatinou, apod.) mohou mít v některých případech problém s nákupem dostatečného množství FSC certifikovaného materiálu. Pro takové podniky může být řešením nákup materiálu od necertifikovaných dodavatelů. V takovém případě však musí podnik znát místo vytěžení zpracovávaného necertifikovaného dřeva.

Pro tuto oblast potom buď zpracuje analýzu Hodnocení rizika, nebo pokud je již pro danou oblast mezinárodním ústředím FSC schválené Hodnocení rizika (což je případ ČR), tak se podnik musí řídit tímto hodnocením.

Hodnocení rizika posuzuje rizikovost oblasti původu materiálu (místo těžby dřeva) s ohledem na kontroverzní způsoby těžby/původu. Výsledkem hodnocení rizika je stanovení, zda místo těžby spadá do oblasti s nízkým rizikem nebo do oblasti s nespecifikovaným rizikem. Jestliže je oblast nákupu vyhodnocena v Hodnocení rizika jako oblast s nízkým rizikem, může být necertifikované dřevo nakupované v této oblasti považováno za FSC Controlled wood.

Zdroj: www.czechfsc.cz, 25. května 2015