Co pamatuje strom a co lidé zapomněli?

Zatím největší výstavní projekt Lesů ČR a Národního zemědělského muzea Praha v jejich historii bude ukončen na konci března Výstavu shlédlo již více než 40 tisíc návštěvníků. Již jen měsíc a půl mohou lidé v Praze navštívit velmi zajímavou výstavu nazvanou „Co pamatuje strom a co lidé zapomněli?“ Po téměř dvou letech bude tento unikátní projekt Národního zemědělského muzea Praha a Lesů ČR ukončen 31. března 2013. Výstavu umístěnou ve velkém sále v prvním patře budovy muzea v Kostelní ulici 44 v Praze 7 na Letné si dosud prohlédlo více než 40 tisíc návštěvníků. Byla připravena v roce 2011 u příležitosti Mezinárodního roku lesů. Jde o nejrozsáhlejší výstavní projekt obou institucí v jejich historii.

Návštěvník v průběhu prohlídky výstavy prochází kmenem stotřicetiletého smrku, v němž se může v decenálních sekvencích pohybovat na časové ose a seznamovat se s historií vybraných lesnických oborů, prohlížet si zajímavé exponáty, dokumenty, fotografie a obrázky. Navíc má možnost prohlédnout si například kancelář fořta ze začátku 20. století nebo kancelář současného lesního správce Lesů ČR. Součástí projektu „Co pamatuje strom a co lidé zapomněli?“ je i interaktivní venkovní expozice – naučná stezka „O stromech a o lese“ umístěná v revitalizovaném muzejním dvoře.

Významnou součást výstavy představoval bohatý doprovodný program v podobě konferencí, odborných seminářů a přednášek s tématikou lesnictví a myslivosti pro odbornou i laickou veřejnost.

V roce 2011, který byl OSN vyhlášen Mezinárodním rokem lesů, státní podnik Lesy ČR připravil mnoho osvětových akcí pro širokou veřejnost. „Výstava Co pamatuje strom a lidé zapomněli představovala ve spektru realizovaných akcí událost nejvýznamnější,“ podotýká ekonomický ředitel Lesů ČR Michal Gaube, v současnosti pověřený řízením podniku. „Lesy ČR v roce 2011 celostátně uspořádaly téměř 770 akcí se zaměřením na lesní pedagogiku a skoro 50 akcí k připomenutí si významu lesů pro planetu Zemi. Celkem se pořádaných událostí zúčastnilo bezmála 80 tisíc lidí, dětí i dospělých, kterým lesní pedagogové Lesů ČR věnovali více než 4 160 hodin. Jednalo se především o programy typu Dny s Lesy ČR, jež se těší rok od roku stále větší návštěvnosti. Velice oblíbenými a školskými zařízeními vyhledávanými aktivitami se stávají rovněž vycházky do lesa s lesnickými odborníky – lesními pedagogy, kteří mají pro žáky a studenty nachystané pestré vzdělávací a interaktivní programy,“ doplňuje Michal Gaube.

Národní zemědělské muzeum Praha má několik regionálních poboček zaměřených tak, aby svou vědecko-výzkumnou, akviziční a prezentační činností pokrývaly obor zemědělství a příslušné obory v celé jejich šíři. Jedna z nich, zaměřená právě na lesnictví, myslivost a rybářství, se nachází na zámku Ohrada v Hluboké nad Vltavou v okrese České Budějovice v Jihočeském kraji. Zdejší výstavní expozice jsou návštěvníkům přístupné od dubna do října.

Na území ČR lesy pokrývají téměř celou jednu třetinu území. Z této výměry spravují Lesy ČR necelých 50 % lesů.

Zdroj: Z. Boublík, tiskový mluvčí Lesů ČR, s. p., 14. února 2013