ČLS na veřejném slyšení v Poslanecké sněmovně

Dne 22. 1. se Ing. Mikuláš Říha (předseda Revizní komise RV ČLS)  a Ing. Miroslav Pecha (předseda Základní pobočky ČLS Křivoklát a zástupce ČLS v Lesnickém parku Křivoklátsko) aktivně  účastnili veřejného slyšení k Petici proti vzniku NP Křivoklátsko, které v prostorách Poslanecké sněmovny (PS) zorganizoval Petiční výbor PS.

Sál byl z velké části zaplněn lesáky z celé ČR, z různých organizací. Petici představil Karel Breník, předseda petičního výboru, dále pokračoval ing. Pecha s poukázáním na historický odkaz generací lesníků, kteří se zasadili o současnou podobu lesů na Křivoklátsku. Zmínil též nebezpečí paralely s NP Šumava, kde zájmy ochrany přírody způsobily devastaci tamních lesních ekosystémů. Dále uvedl, že MŽP veřejnost přesvědčuje prostřednictvím 20 argumentů, které se však nezakládají na pravdě. Dále zde promluvil zástupce velkého soukromého vlastníka, který odkryl jak s ním zástupci MŽP o zřízení NP Křivoklátsko komunikovali. Vystoupil i zástupce akademické sféry Ing. Vala z Mendelu Brno, který zdůraznil, že na Křivoklátsku se během staletí podařilo vytvořit rovnováhu mezi zájmy ochrany přírody, rekreace, hospodařením a životem místních občanů. Vyhlášení NP Křivoklátsko tuto rovnováhu rozbije. Ing. Říha podtrhnul sladění různých zájmů na Křivoklátsku a připravenost tamního lesnického personálu čelit aktuálním výzvám, např. požadavkům občanů na rekreaci. Tyto zájmy příkladně zajišťuje Lesnický park Křivoklátsko, který byl vyhlášen v roce 2010 za osobní účasti tehdejšího ministra zemědělství.

Po tomto představení zastánců petice následovala diskuse. Přítomný náměstek ministra ŽP ing. Tesař oponoval, že přednesené informace jsou pouze názorem, který se nezakládá na tvrdých faktech. Z časových důvodů rozporoval pouze některé z přednesených bodů. Uvedl, že MŽP disponuje souhlasy zastupitelstev dotčených obcí s vyhlášením NP Křivoklátsko, že náklady na provoz NP budou “jen” o 13 mil. Kč ročně více, než stojí provoz stávajícího CHKO Křivoklátsko, že 1. zóna budoucího NP pokrývá stávající přírodní rezervace, kam je již nyní vstup zakázán. Zpochybnil též riziko, že by se v NP Křivoklátsko mohlo projevit žír kůrovce v takovém rozsahu jako na Šumavě a to z důvodu rozdílné druhé skladby.

Po vystoupení náměstka většina z přítomných poslanců vyjádřila souhlas s přednesenými stanovisky zastánců petice a někteří silněji, někteří méně vyhraněně deklarovali nesouhlas s vyhlášením NP Křivoklátsko. Ve výsledném usnesení je pak tato pochybnost vyjádřena výzvou k MŽP, aby ještě jednou zvážilo, zda je vyhlášení NP Křivoklátsko skutečně nezbytné. Toto usnesení bylo přijato jednomyslně.

Zajímavá byla i důrazná reakce ing. Orgoníkové, předsedkyně petičního výboru na vyjádření Dr. Hůly, vedoucí Správy CHKO Křivoklátsko, že představená petice je špatná, obsahuje „nepřesnosti“ a „druhá strana“ neměla dostatečný prostor k vyjádření svých názorů.

Dalo by se tedy shrnout, že bitva byla vyhrána, ale boj není u konce.  Více zde:

Zdroj: www.cesles.cz, 23. ledna 2013