Česko-rakouská dohoda výrazně pomohla zastavit šíření kůrovce na obou stranách hranice

Rakušané chválí postup Správy NP Šumava na Smrčině. Asanace kůrovcové kalamity na české straně hranice ušetřila rakouským majitelům lesů miliony euro za stromy, které by lýkožrout jinak zlikvidoval.

Již počtvrté se letos konalo jednání mezinárodní česko-rakouské komise, která řeší otázku šíření lýkožroutů smrkových na hraničním hřebenu mezi Trojmeznou a Zvonkovou. Pracovního setkání se jako obvykle zúčastnili zástupci Správy NP a CHKO Šumava, správci rakouského lesního majetku, zástupce Ministerstva životního prostředí ČR i Jihočeského kraje. Při terénním šetření byl na klíčových místech společně prověřen stav lesních porostů na hranicích NP Šumava a lesů rakouského kláštera Schlägl.

 „S aktivním přístupem Správy NP Šumava v této oblasti jsme velmi spokojeni,“ hodnotí Johannes Wohlmacher, správce klášterních lesů. Provedená opatření totiž vedla k zastavení kůrovcové gradace a dalšího masivního šíření lýkožroutů v hraničním pásmu.

„Výsledkem naší vzájemné spolupráce je zde naprosto zřejmý úbytek stromů napadených lýkožrouty. Zatímco v minulých letech počítali naši sousedé škody na svých majetcích v několika tisících napadených stromů a v milionech euro, je to letos pouze zhruba 250 stromů, které zde kůrovci podlehly,“ říká ředitel Správy NP a CHKO Šumava Jan Stráský.

„A to vše díky včasným a k přírodě šetrným zásahům správy. Na území NP bylo v pufračním pruhu, kde se důsledně dbá na přísnou ochranu proti kůrovci, necelých 1300 stromů odkorněno nastojato a pouze zhruba 800 jich bylo pokáceno s odkorněním a ponecháním na místě,“ dodává Tomáš Fait, náměstek ředitele NPŠ. Zajistit v hodnocené oblasti potřebnou stabilitu nebylo jednoduché.

„Za vyhledávání napadených stromů a správnou organizaci uvedených prací v souladu s požadavky ochrany přírody stojí mnoho práce a úsilí zejména personálu Národního parku Šumava, ale i dalších zainteresovaných pracovníků resortu životního prostředí,“ říká ředitel Stráský.  

Zdroj: P. Pechoušek, http://www.npsumava.cz/. 31. srpna 2011