Brazílie hlásí nejnižší míru odlesňování od roku 1988

V brazilské Amazonii pokleslo podle údajů vlády kácení deštných pralesů na nejnižší úroveň od roku 1988.

Od srpna 2011 do července tohoto roku bylo zničeno 4 656 km2 deštných pralesů, což je o 27 % méně než ve srovnatelném časovém období 2010/11 (6 418 km2), jak oznámila ministryně životního prostředí Izabella Teixeira 27. listopadu v hlavním městě Brasília. „To je nejnižší míra odlesňování v historii“, řekla politička. „Odvažuji se tvrdit, že se jedná o jedinou dobrou zprávu na Zemi v tomto roce týkající se klimatických změn. S ohledem na závazky k našim dobrovolným cílům zaměřeným na redukci emisí CO2 děláme značné pokroky“, zdůraznila ministryně dále.

Brazílie si stanovila za cíl snížit do roku 2020 míru odlesňování na 3 900 km2 ročně. Údaje se zakládají na hodnocení satelitních pozorování prováděných od roku 1988. Pouze ve třech spolkových státech – Tocantins, Amazonas a Acre – byla podle těchto údajů zaznamenána vyšší míra odlesňování. Brazilská část Amazonie zahrnuje celkem (zcela nebo zčásti) devět spolkových států. Více zde:

Zdroj: www.agronavigator.cz, 5. prosince 2012