Biosférická rezervace Šumava slaví 21 let

Program MaB (Man and Biosphere – Člověk a biosféra) byl po roce 1989 důležitým prvkem při vzniku biosférické rezervace Šumava – ta byla vyhlášena 27. března 1990 (tedy ještě před vyhlášením národního parku). V České republice jsou součástí projektu biosférické rezervace Bílé Karpaty, Krkonoše, Křivoklátsko, Dolní Morava, Šumava a Třeboňsko.

MaB je mezinárodní program, zaměřený na mezioborovou spolupráci při studiu vzájemných souvislostí a zpětných vazeb mezi člověkem a prostředím (rovněž ve sféře plánování a rozhodování a v oblasti ekologické výchovy), který byl vyhlášen v roce 1970 na generální konferenci UNESCO. Jeho akronym (egyptský kříž) se poté stal symbolem integrovaného přístupu v ochraně přírody a v péči o kvalitu životního prostředí.

V úvodním prohlášení příslušného dokumentu (UNESCO 1971) se uvádí, že MaB má za cíl „rozvinout v rámci přírodních a socioekonomických věd základnu pro racionální využívání přírodních zdrojů biosféry a pro zlepšení vztahů mezi člověkem a přírodním prostředím; předpovídat důsledky dnešních aktivit na zítřejší svět a tím posilovat lidskou schopnost účinně hospodařit s přírodními zdroji biosféry“.

„Před čtvrtstoletím šlo o zcela novátorský akcent na spolupráci a výzvu k odpovědnosti za budoucnost Země. Pojem biosféra, ač koncipovaný Vernadským již ve třicátých letech, se konečně stal běžnou součástí slovníku přírodovědců, sociologů i politiků,“ řekl přírodovědec Ing. Alois Pavlíčko, Ph.D.

Význam území biosférických rezervací, jako výukových laboratoří přírody a vztahů v nich, byl diskutován mj. v říjnu 2009 na konferenci ve Stožci. Správa NP a CHKO Šumava se i tyto funkce snaží prezentovat, např. v ekologické výchově (puzzle, pexetrio..). Symbolické oslavy 21. výročí – představení aršíku známek, film ad. – jsou malým připomenutím šumavské přírody. 

Zdroj: J. Zvettlerová, tisková referentka Správy NP a CHKO Šumava