AOPK ČR: Byly schváleny standardy k funkčním výsadbám ovocných dřevin

logo aopk Jejich cílem je zejména zachování široké genetické rozmanitosti starých, krajových a místních odrůd.

Schválené standardy SPPK C02 003 Funkční výsadby ovocných dřevin v zemědělské krajině a SPPK C02 005 Péče o funkční výsadby ovocných dřevin jsou zveřejněny na těchto stránkách. Na uvedených stránkách jsou ke stažení zdarma (po zadání emailové adresy – z důvodu informaci o případné budoucí aktualizaci standardu).

Standardy komplexně a přehledně řeší výsadbu (včetně výběru stanoviště, úpravy pozemku, výběru vhodných odrůd) a péči (řez, oplocení, způsoby managementu pozemku) o ovocné dřeviny rostoucí mimo produkční sady, u kterých je kladen důraz na jejich mimoprodukční funkce. Účelem standardů je zejména zachování široké genetické rozmanitosti starých, krajových a místních odrůd ovocných dřevin, které jsou dlouhodobou součástí krajiny jako sady, liniové výsadby a solitérní stromy. Měly by zajistit normativní rámec pro zachování ovocných dřevin pěstovaných způsobem, kdy je produkce v harmonickém souladu s dalšími funkcemi – ekologickými, biologickými, krajinářskými, historickými, společenskými a kulturními. Velkým přínosem je výběr použitelných odrůd ve formě tzv. záchranných sortimentů ovocných dřevin, ve kterých jsou dle významu dále děleny do kategorií prioritní, specializovaný, přijatelný, průzkumný a místní sortiment.

Zdroj: http://www.ochranaprirody.cz, 19. ledna 2016