Američtí výzkumníci z organizace ARS zkoumají možnost využití entomopatogenních hlístic spolu se symbiotickými bakteriemi v biologické ochraně proti dřevokazným termitům

Háďátka (hlístice, známé také pod názvem nematody) mohou být přítelem, nepřítelem nebo něčím mezi tím. Některé druhy jsou parazitické, závislé na hostitelích – rostlinách, živočiších, hmyzu nebo lidech. Jiní jsou predátoři, slídící v půdách a dalších loveckých terénech po bakteriích, houbách a jiné mikrobiální kořisti.   Vědci z laboratoře Nematology Laboratory americké výzkumné organizace ARS (Agricultural Research Service) v Beltsville ve státě Maryland – Lynn Carta a kolegové patří  mezi nejpřednější světové odborníky zabývající se nematodami. Vyvinuli sofistikované nástroje a techniky pro studování jejich morfologických, biochemických a genetických charakteristik v nevídaných podrobnostech.   Není překvapující, že po službách této laboratoře je vysoká poptávka, zvláště od regulačních úřadů pověřených ochranou amerického zemědělství před vstupem exotických patogenů a škůdců, jako například háďátkem nažloutlým (Globodera pallida), které poškozuje brambory, rajčata a další plodiny.

Odborná způsobilost laboratoře ARS je také klíčová pro výzkum zaměřený na využívání užitečných druhů entomopatogenních hlístic jako činitelů biologické ochrany, což může být komerčně formulováno jako alternativa k syntetickým pesticidům.   Pátrání po novém „talentu“   Výzkumníci nedávno zaměřili svou pozornost na identifikování a popsání nematod, které mají potenciál jako činitelé biologické ochrany proti termitům Coptotermes formosanus, nepůvodnímu druhu, jehož apetit pro celulózu – ať to je jádrové dřevo stromů nebo nosné  dřevěné trámy staveb – představuje v odhadu náklady ve výši 1 miliardy amerických dolarů ročně představující výši způsobených škod a finanční prostředky vynakládané na opravy a ochranu proti těmto škůdcům.

Od roku 1999 výzkumnice Lynn Carta určila identitu sedmi druhů nematod izolovaných z těl termitů entomologem výzkumného centra Southern Regional Research Center ARS v New Orleans ve státě Louisiana. Další druhy, které Carta identifikovala, byly sesbírány z exotičtějších lokalit včetně venkovských oblastí Uzbekistánu, kde spolupracovníci nalezli druhy nematod rodu Pelodera v hlavách, zadečcích a nohách mrtvých nebo nemocných turkestánských termitů. Tým podal zprávu o svých zjištěních v časopise International Journal of Nematology v prosinci roku 2010.   Běžné druhy entomopatogenních hlístic nezabíjejí invazivního termita Coptotermes formosanus účinně, proto jsou hledány virulentnější druhy. Existují mikroorganismy, jako například bakterie, které žijí s nematodami v symbióze a mohou asistovat při zabíjení termitů nebo dalších hostitelů hmyzu. Hlístice rodu Pelodera jsou zajímavé „kvůli jejich spojení s významnou chorobou a mortalitou u termitů v Uzbekistánu“.   Druh nematod Poikilolaimus, který byl sbírán v Louisianě, je také v zajímavý. Dřívější experiment ukázal, že tento druh hlístice napadá hlavy termitů Coptotermes formosanus a že bakteriální symbiont pravděpodobně způsoboval onemocnění hmyzu na poli. Tyto bakterie,  které byly identifikovány mikrobiologem ARS, jsou známy tím, že vylučují stopová množství kyanidu. Ale zda toto hrálo roli v usmrcování termitů, musí být ještě určeno. Nebyly identifikovány bakterie z termita samého, ale jen ty nalezené spolu nematodami.

Toto spojení s bakterií má zajímavé vyhlídky: využívání nematod jako vektorů patogenů hmyzu spíše než jako primárních činitelů biologické ochrany (tradiční přístup). Když by byly nematody například aplikovány do půdy, vyhledaly by hmyz, pronikly by do něj a pak zamořily svůj cílový druh hmyzu letálními dávkami entomopatogenních bakterií.       Další informace v: Agricultural Research, vol. 60, 2012, č. 7, s. 18 – 19

Zdroj: www.agronavigator.cz, 31. října 2012