22. březen – Světový den vody

Na 22. března každoročně připadá Světový den vody. Koná se jako připomenutí významu vody a potřeby udržitelného nakládání s vodními zdroji.  Mottem letošního Světového dne vody je „Nature for water“.  Potřeba zachovat dostatečné množství zdrojů vody v dobré kvalitě každoročně nabývá na významu i v České republice, především v souvislosti se stále četnějšími extrémními projevy počasí.  

Vodohospodáři v celé České republice chtějí veřejnosti přiblížit vodu, jako životodárnou tekutinu, o kterou je třeba pečovat. Připravili proto desítky akcí, spojených s oslavami Světového dne vody.   Zájemci tak budou moci navštívit například běžně nepřístupné prostory přehradních nádrží nebo laboratoře a areály vodohospodářských společností a dozvědět se celou řadu zajímavých údajů o vodě, její distribuci, čištění a kvalitě.

Portál Naše voda připravil na svých stránkách přehled zajímavých akcí pro veřejnost. Hlavními organizátory oslav jsou v České republice Svaz vodního hospodářství ČR a Sdružení oboru vodovodů a kanalizací ČR.

„Voda by měla být předmětem nejvyššího veřejného zájmu,“ zdůrazňuje předseda představenstva Svazu vodního hospodářství ČR Petr Kubala. Zatím tomu tak ale není, což se projevuje tím, že naše krajina nedokáže díky chování člověka v ní dostatečně zadržovat vodu a lidé opakovaně staví svá sídla nebo komerční stavby v záplavových oblastech. „Vodu musíme chránit a nakládat s ní tak obezřetně, abychom jí mohli my i další generace účelně a efektivně využívat pro lidskou potřebu jako vodu pitnou i pro přírodu, zemědělství, energetiku a pro další nezbytné účely. I naše děti se budou přece potřebovat napít. Bez vody to totiž nepůjde,“ dodává Kubala.

Velké rezervy má naše země především při zadržování vody v krajině. Ta by mohla podle výpočtů Výzkumného ústavu meliorací a ochrany půdy zadržet ročně o téměř 2,5 miliardy kubíků vody více, než je toho schopna v současné době.

Spojené národy navrhly Světový den vody v roce 1992 v rámci Agendy 21 na jednání UNCED v Rio de Janeiru, v Brazílii. Důvodem je skutečnost, že na světě více jak miliarda lidí trpí nedostatkem pitné vody, nemá přístup k vodě. Propagace agentur UN a nevládních organizací věnujících se problémům spojeným s vodou je zaměřena na čistotu a ochranu vod a jejich šetření. Kromě toho je každým rokem zpracováváno určité specifické téma. V roce 2006 bylo tématem ,,voda a kultura“, koordinátorem bylo UNESCO. V roce 2007 bylo tématem ,,zvládání vodní nouze“, koordinované FAO.

Zdroje:

http://www.nase-voda.cz

http://www.enviweb.cz

tisková zpráva SVH a SOVAK: http://www.svh.cz/downloads/2018-03_tz_sdv-2018.pdf

Ilustrační foto Labe v Krkonoších: 123 RF, autorské právo https://cz.123rf.com/profile_daikatana