21. březen – Mezinárodní den lesů

OLYMPUS DIGITAL CAMERATento den, oslavovaný po celém světě, byl Valným shromážděním OSN vyhlášen jako Mezinárodní den lesů proto, aby zvyšoval povědomí o významu všech typů lesů na naší planetě. V tento den jsou jednotlivé státy vyzývány, aby se aktivně zapojily do činnosti na podporu stromů a lesů – kampaní na výsadbu stromů a dalších podobných akcí.

Lesy a stromy nám pomáhají a chrání nás mnoha neocenitelnými způsoby. Poskytují nám čistý vzduch, který dýcháme, a vodu, kterou pijeme. Zajišťují také ochranu biodiverzity na naší planetě a působí jako přirozená obrana proti změnám klimatu. Život na naší planetě je možný a udržitelný právě díky stromům a lesům.

Tématy pro rok 2015 jsou les, klima a změny klimatu. Tato témata byla vybrána záměrně, aby poukázala, jakými způsoby jsou mezi sebou propojená (hlavně les a změna klimatu). Cílem je také shromáždit globální podporu pro větší akce a změny.

U příležitosti tohoto dne vytvořila organizace FAO také videospot, který ukazuje a připomíná, proč a jak jsou lesy součástí trvale udržitelného rozvoje a jak působí na změny klimatu. Dále byly také vytvořeny plakáty a webové bannery, které mají rovněž za úkol propagovat tento den a úlohu lesů a stromů na naší planetě.

Výsadba stromů

FAO nabádá k aktivní podpoře tohoto dne prostřednictvím výsadby stromů ve svém okolí a  zasíláním fotografií z těchto akcí na IDF@fao.org.

Zdroj: www.agris.cz, 21. března 2015