Den MŽP – „Žijme s přírodou“

Cílem projektu Den Ministerstva životního prostředí s podtitulem Žijme s přírodu, je zvýšení povědomí veřejnosti o MŽP. Akce se uskuteční v neděli 12.6. 2011 ve všech rezortních organizacích MŽP a pozadu nezůstane ani Správa NP a CHKO Šumava, která si pro návštěvníky na tento den připravila řadu akcí. 

Turisté, kteří se rozhodnou v neděli 12. června navštívit NP Šumava, si mohou vybrat z nabídky programů, které v rámci Dne s MŽP Správa pro své návštěvníky připravila. Pracovníci Informačních středisek Stožec, Svinná Lada, Kvilda, Březník, Rokyta, Alžbětín, Kašperské Hory a Středisek environmentální výchovy ve Stožci a v Kašperských Horách, například návštěvníkům zpřístupní prostory, kam běžně volný vstup není možný. Informační střediska ve Stožci, Kvildě a Kašperských Horách nabídnou zájemcům také promítání filmů v rámci Ozvěn Ekofilmu – k projekci jsou připraveny tři filmy „Natura bohemica“, „Včely letěly krásně“ a „Člověk z ráje“. Přehled otevíracích dob jednotlivých informačních středisek je zveřejněn na webové stránce Správy www.npsumava.cz. Další nabídkou je volný vstup do Muzea Vimperk, který je v neděli veřejnosti otevřen od 9.00 do 16.00 hodin. Návštěvníci zde mohou zhlédnout nejen stálé expozice sklářství, knihtisku, historie a přírody Šumavy, ale i dvě zajímavé sezónní výstavy – první s názvem „467 dní na cestě kolem světa“, jejímž autorem je dačický rodák Tomáš Zajíc, představuje prostřednictvím komentovaných fotografií země blízké i daleké. Exponáty druhé výstavy, s názvem „Stavebnice Merkur“, propůjčil pan Jiří Mládek, který vlastní největší sbírku dětských kovových stavebnic v České republice. Volný vstup bude také umožněn návštěvníkům Zámku Vimperk, kde mohou zájemci absolvovat dva prohlídkové okruhy s průvodcem, a to během otevírací doby od 10.00 do 16.00 hodin. Veřejnost bude také moci využít volného vstupu na rozhlednu Poledník – zde bude v neděli otevřeno od 9.00 do 16.00 hodin. Pokud se návštěvníci jižní části národního parku budou chtít seznámit s přírodou a historií Plešného jezera, mají možnost vyslechnout si zde od 12.00 do 14.00 hodin odborný výklad vyškoleného pracovníka Informační a strážní služby. 

Zdroj: J. Zvettlerová, tisková referentka Správy NP a CHKO Šumava