150 milionů hektarů čeká na zalesnění

Rozsáhlým programem na zalesnění hodlá světová iniciativa za účasti vlád čelit ničení lesů. Zalesněno by mělo být 150 milionů hektarů.

Do roku 2020 by mělo být 150 milionů hektarů zničených a poškozených lesů ve světě obnoveno. Roční ztráty lesů ve světě dosahují téměř 13 mil. ha, což je plocha přibližně o velikosti Řecka, oznámil spolkový ministr životního prostředí Norbert Röttgen (CDU) na lesnické konferenci „Bonn Challenge“ v pátek v Bonnu.

„Tyto masivní ztráty lesů již nemůžeme déle trpět. Musíme podniknout všechny myslitelné kroky k udržení zbylých lesů a zároveň začít s obnovou zničených lesních porostů“. Ničení lesů má různé negativní důsledky jako např. razantní ztrátu biologické rozmanitosti a životně důležitých ekosystémů. Přispívá ke klimatickým změnám, říká Röttgen.

Osazování lesních ploch je konkrétním bodem v boji proti oteplování Země a pro udržení biologické rozmanitosti. Cíl zalesnit 150 mil. ha (2011–2020) je svázán s environmentálními úmluvami OSN. Celková rozloha lesních ploch ve světě, které by měly být opět zalesněny, činí okolo dvou miliard hektarů, což odpovídá zhruba polovině rozlohy Asie. Světový svaz ochrany přírody (IUCN) odhaduje národní a mezinárodní zisk takového zalesnění na zhruba 85 miliard amerických dolarů ročně. To je také z hlediska nákladů nejefektivnější způsob ochrany proti klimatickým změnám.

Vytvoření světové rady 

Bývalý švédský premiér a člen předsednictva Světového ústavu zdrojů (World Resources Institute, WRI) Göran Persson oznámil na konferenci vytvoření „světové rady“. Díky ní by se propagace na podporu tohoto záměru měla uskutečnit na vyšší politické úrovni. Také mezinárodně činné organizace se hodlají zapojit.

Konference se konala na pozvání N. Röttgena a prezidenta IUCN Ashoka Khosly již potřetí. V Bonnu se jí zúčastnili ministři mnoha zemí, zástupci několika organizací OSN a Světové banky, ekonomové a zástupci občanských společností.

Zdroj: http://www.agronavigator.cz, 8. září 2011