Loni čekalo na šumavské kůrovce 35 000 lapáků, letos jen 3200

Správa NP Šumava předpokládá nálet kůrovce podle počasí, koncem dubna anebo první týden v květnu. Na boj s lýkožrouty je v letošním roce nastraženo 3200 kusů lapáků a lapačů, v loňském roce bylo nastřeženo cca 35 000. Jaký je důvod takového poklesu? Expertní komise ředitele Jana Stráského totiž považuje použití obranných opatření za zcela marginální. Prevenci přitom považují za důležitou nejen vědci, ale i lesáci z Lesů ČR. Na správě národního parku teď čekají, jak rozhodne ministr Chalupa, zda povolí kácení a další kroky v dosud přísně chráněných oblastech ponechaných přírodnímu vývoji, kde pod soušemi roste nový les. Jeden z členů Stráského komise Miloš Juha řekl “ Použijeme jiné metody likvidace kůrovce. Musíme volit nová, originální řešení“ Kácení zdravých stromů na lapáky odmítá. Mimo jiné chce feromonovými odparníky usměrňovat nálet kůrovce do míst, kde jsou lesy zdravotně horší. „Když si stromy svými obrannými mechanismy s kůrovcem neporadí, přijde na řadu chemie,“ řekl. Použití chemických prostředků kritizují vědci – společně s kůrovcem by zničily vzácné druhy motýlů a brouků, ohrozily by kvalitu vody.

 Zdroj: Právo, 6. dubna 2011