Zpráva ze zasedání Myslivecké rady ČMMJ, z.s.

Zpráva ze zasedání Myslivecké rady ČMMJ, z.s. Myslivecká rada (dále jen MR ČMMJ) zasedala dne 12. listopadu 2014 v Praze. Na programu jednání byly následující body:

A. Kontrola zápisu z posledního zasedání MR ČMMJ
B. Zprávy k projednání
1. Návrh obchodně-finančního plánu Halali, všeobecná pojišťovna, a.s. na rok 2015
2. Návrh obchodně-finančního plánu Myslivost, s.r.o. na rok 2015
3. Návrh obchodně-finančního plánu obchodní spol. INTERLOV PRAHA, s.r.o. na rok 2015
4. Valná hromada INTERLOVU PRAHA, s.r.o.
5. Valná hromada Služby myslivosti, s.r.o.
C. Různé
1. Návrh zásad pro používání praporu ČMMJ, z.s.
2. Směrnice k pořádání Nominační soutěže na MRK
3. Plán a vyhodnocení akcí 2014
4. Mezinárodní myslivecká výstava NV 2015
5. Příprava V. sjezdu ČMMJ 2015 – okresní volební sněmy
6. Zápisy z krajských koordinačních rad

Více zde:

Zdroj: www.myslivost.cz, 11. prosince 2014