Zmizí nám NP Šumava před očima?

Vpředvečer příjezdu emisarů EK na Šumavu vynesla rada parku trumf: usnesení o přesunu z druhé do čtvrté, mírnější, ochranářské kategorie.

Přesun Národního parku Šumava z druhé do čtvrté, mírnější, ochranářské kategorie vypadal dlouho jako pošetilý nápad, teď už je ovšem na papíře. Usnesla se o něm 11. září Rada Národního parku Šumava. Ač je třeba brát mínění tolika pomazaných hlav vážně a bude o něm třeba přemítat na dalších diskusních fórech, zmíněný papír nemá žádnou hodnotu. Kategorizace chráněných území se neřídí volbou, ale důkladným odborným posouzením. A zejména ho neurčuje rada parku, která je podle platného zákona o ochraně přírody a krajiny pouze poradním orgánem ředitele.
Dále na:  www.ceskapozice.cz/domov/ekologie/zmizi-nam-narodni-park-sumava-pred-ocima

Zdroj: http://www.enviweb.cz/, 20. září 2012