Živá zahrada – první výsledky vánočního pozorování: kos na prvním místě a zvonek zelený stále ubývá!

Předběžné výsledky vánočního kola programu Živá zahrada, ve kterém Český svaz ochránců přírody (ČSOP) spolu s veřejností už od roku 2004 sleduje divoká zvířata na zahradách, ukazují, že nejčastěji pozorovaným druhem je kos černý. Vrátil se tak na první místo poprvé od roku 2017, kdy ho předstihla sýkora koňadra. Zároveň pokračuje úbytek dříve běžného zvonka zeleného. Celkově se ptačích druhů na zahradách vyskytlo méně, než bývalo obvyklé.

Zimní kola soutěže Živá zahrada probíhají tradičně během vánočních svátků a jsou (na rozdíl od květnových kol) zaměřená výhradně na ptáky. Lidé na svých zahradách v předepsaných dnech zapisují výskyt jednotlivých druhů ptáků.

Na konci pozorovacího období pak svá pozorování sepíšou a zašlou Českému svazu ochránců přírody. Ten jim za pozorované druhy přidělí soutěžní body a jen ty nejlepší zahrady pak po několika letech získají titul Živá zahrada. Vánoční kolo proběhlo mezi 23. až 26. prosincem 2022. Část výsledků již je zpracována a ukazuje následující data:

Nejčastěji pozorovaným druhem se poprvé od roku 2017 stal kos černý. Vyskytl se na 90 % všech soutěžních zahrad. Vystřídal sýkoru koňadru, která byla pozorována na 85 zahradách ze sta. Na třetím místě se umístila sýkora modřinka (80 %).

Pozorování rovněž prokázala pokračující úbytek dříve hojného zvonka zeleného. Tento druh se ještě před deseti lety vyskytoval na 70 % zahrad, v loňském roce to bylo méně jak 34 %!

Celkově bylo na zahradách právě s výjimkou kosa pozorováno méně druhů než v loňském roce. Zda se tak stalo vlivem netradičního počasí či jde o dlouhodobou změnu, ukáží pozorování Živé zahrady v příštích letech. Napovědět může i Ptačí hodinka, kterou už na tento víkend chystá Česká společnost ornitologická.

Program Živá zahrada je typickým programem tzv. občanské vědy. Díky zapojení laické veřejnosti jsou zjišťovány cenné údaje o některých prvcích naší přírody. Ty pak mohou dobře posloužit jak vědcům, tak třeba v praktické ochraně přírody.

Další kolo Živé zahrady proběhne od 26. do 28. května 2023, to se nebudou pozorovat jenom ptáci, ale i další skupiny divokých živočichů.

Přihlášku zahrady do soutěže Živá zahrada lze vyplnit kdykoliv během roku zde.

Zdroj: Český svaz ochránců přírody