Zefektivnění školkařské produkce živých plotů

Z pohledu zahradních realizací představují živé ploty jejich významnou součást. V posledních letech jsou stále častěji vyhledávány pro své mnohočetné funkce. Jedná se zejména o prostorové ohraničení a rozčlenění pozemků, významnou roli sehrává také krycí (pohledový) efekt a v neposlední řadě mohou být útočištěm celé řady organismů (hmyz, ptáci, drobní savci).

Dopěstování živých plotů z tradičního školkařského materiálu představuje finančně i časově náročný proces. Ten se neobejde bez potřebných zkušeností, vhodného nářadí a techniky využívané jak při samotné výsadbě, tak také při pravidelném tvarování rostlin dorůstajících do požadované velikosti. Všechny tyto činnosti významní producenti dnes výrazně racionalizují. Více zde:

Zdroj: www.agris.cz, 31. srpna 2014