Záchrana mizejících orchidejí na Vladaři

Členové Českého svazu ochránců přírody se snaží zachránit mizející orchideje na stolové hoře Vladař v západních Čechách. Stolová hora Vladař vládne se svou nadmořskou výškou 693 m svému okolí. Dříve zde bojoval Jan Žižka s katolickými pány, dnes zde zápasí ochránci přírody o záchranu mizející orchideje vstavače kukačky.

Vstavač kukačka dříve patřil k našim nejhojnějším orchidejím, ale s postupujícími změnami ve využívání krajiny začal z naší krajiny znatelně ubývat. Úbytek byl tak razantní, že dle zákona o ochraně přírody a krajiny, byla tato rostlina vyhlášena jako zvláště chráněný druh v kategorii silně ohrožený a Česká botanická společnost ji vyhlásila letos dokonce jako rostlinu roku.

V České republice se nyní nachází na posledních několika lokalitách na Moravě, v Pošumaví a v západních Čechách. Nedostatečné obhospodařování pozemků kde dosud vstavače kukačky rostly, vedlo k jejich postupnému zarůstání křovím a další utlačující vegetací i na hoře Vladař. Zatímco v devadesátých letech zde bylo možné vstavače kukačky počítat ještě na tisíce, v roce 2020 zde bylo nalezeno již jen posledních 300 jedinců. Pokud se nic neudělá, mohou zde zmizet úplně během několika let.

O lokalitu na Vladaři proto pečují již několik let členové místní organizace Českého svazu ochránců přírody, kteří si založili pozemkový spolek Vladař. Kromě sledování výskytu orchidejí se zde začalo s vyřezáváním dřevin a kosením. Náletové dřeviny jsou postupně vyřezávány motorovou pilou či křovinořezem. Vyřezaná hmota je pak štěpkována a odvážena pryč. Z lokality se tak odstraní hmota, která by byla zdrojem živin pro vegetaci, jež orchideje utlačuje.

Podobně i ostatní vegetace je pokosena křovinořezem, nebo bubnovou sekačkou a posečená hmota je pak také odvezena mimo lokalitu. Tuto péči by měly vstavače kukačky dostat i v letošním roce, kdy je naplánováno pokosení a výřez náletu na rozloze cca 1200 m2. Provedená péče nepomůže jen vstavačům kukačkám, ty tvoří jen pomyslnou třešničku na vrcholu dortu, ale i řadě dalších ubývajících či vzácných druhů jako jsou například další druhy orchidejí – vstavač bledý či vemeník dvoulistý.

Péče o vstavače kukačky na Vladaři byla finančně podpořena v národním programu Českého svazu ochránců přírody Ochrana biodiverzity. Generálním partnerem tohoto programu jsou Lesy České republiky, s. p. Program je dále podporován Ministerstvem životního prostředí ČR, Nadací Ivana Dejmala, Nadačním fondem Veolia a společností Billa.

Zdroj: Český svaz ochránců přírody