Začala výstavba Krkonošského centra environmentálního vzdělávání

„Nové centrum environmentálního vzdělávání (KCEV) ve Vrchlabí environmentálního vzdělávání (KCEV) ve Vrchlabí bude nabízet program pro zájemce ze širokého okolí. Chtěli bychom, aby se mimo svou environmentální náplň stalo kulturně-vzdělávacím centrem, které napomůže rozvoji regionu,“ říká ředitel Správy KRNAP Jan Hřebačka. „Naším cílem je, aby objekt KCEV byl otevřen od rána do večera celý týden, po celý rok. Vzdělávací aktivity nového KCEV navážou na mnohaletou tradici oddělení ekologické výchovy Správy KRNAP. Stávající nabídku aktivit s ohledem na technické možnosti objektu KCEV, kde bude přednáškový sál s kinem, výuková třída, laboratoř i výstavní prostory, doplníme o programy pro nové cílové skupiny. Nadále se budeme věnovat environmentální výchově mládeže všech věkových skupin, ale navíc připravíme programy, které osloví širokou veřejnost – návštěvníky hor, seniory, rodiče s dětmi, odbornou veřejnost i firmy. Všechny aktivity budou klást hlavní důraz na praktičnost a aktivní spolupráci zúčastněných. Environmentální výchova Správy KRNAP bude mít v objektu KCEV kvalitní a reprezentativní zázemí pro výuku a vzdělávání školních dětí i široké veřejnosti,“ dodal Hřebačka. KCEV bude k dispozici také obcím a dalším partnerům v regionu Krkonoš.

Při tvorbě programové náplně tohoto objektu je třeba vycházet ze současného stavu environmentální výchovy vrchlabské Správy KRNAP. Ta nyní nedisponuje odpovídajícími prostory k poskytování této služby (objekt, kde v minulosti Správa KRNAP aktivity EVVO zajišťovala, v roce 2008 shořel). S ohledem na to stále ještě není kvalita poskytované environmentální výchovy na takové úrovni, jakou bychom si představovali. Omezujícími faktory jsou zejména nutnost docházet za cílovou skupinou a uzpůsobovat nabízený program těmto podmínkám. Za současného stavu je námi realizovaná environmentální výchova omezena na poskytování služeb pouze pro úzký segment možné cílové skupiny. Bez zázemí, které v našich podmínkách představuje právě budované KCEV, nemůže Správa KRNAP zajišťovat environmentální výchovu na profesionální úrovni, která je očekávána od správy národního parku.

Realizace celého projektu je možná pouze díky evropským dotacím. Projekt je podpořen z Operačního programu Životní prostředí, Prioritní osa 7 a celkové náklady na jeho realizaci činí 88 715 080 korun. Další informace najdete na http://www.krnap.cz/kcev/.

Zdroj: R. Drahný, tiskový mluvčí, vedoucí oddělení styku s veřejností Správy KRNAP, 26. července 2011